Ceren KOCAOĞLU

Image
Ceren KOCAOĞLU
Avukat

1996 Ankara doğumludur. İlk ve orta öğrenimini TED Ankara Koleji, lise öğrenimini Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur.

Yasal stajını ONAL&ONAL Hukuk Bürosu’nda tamamladıktan sonra, avukat olarak da ONAL&ONAL Hukuk Bürosu’nda devam etmiştir.

Ceren Kocaoğlu, Dava ve Uyuşmazlık Çözümü, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Ticaret Hukuku, İcra ve İflas Hukuku ve Ceza Hukuku; ağırlıklı olarak Fikri ve Sınai Haklar Hukuku alanında dava takibi ve danışmanlık alanlarında çalışmalarını sürdürmekte, müvekkillere ait ulusal ve uluslararası ofislerdeki Sınai Mülkiyet Hakları tescil süreçlerinin yürütülmesinde görev almaktadır.