Yayınlarımız

Image

YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR?

HANGİ SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER YARARLANACAK?
         15 Nisan 2020’de çıkan Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik getiren yasaya göre; cezaevinde geçirilmesi gereken süreler önemli ölçüde düşürülmüştür. Yasadaki en önemli nokta ise 30.03.2020’de önce işlenen suçları kapsadığıdır. 01.04.2020 ve sonrasında işlenen suçlar yönünden bu yasadaki indirim söz konusu olmayacaktır. Önceki ceza infaz sistemi uygulanmaya devam edecektir.
Yasanın getirdiği en önemli indirim alınan cezanın ½ sinin cezaevinde geçirilmesi ve kalan kısımdan da 3 yılın silinmesi ile cezaevinde geçirilecek sürenin hesap edilmesidir. Bunun anlamı 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda alınan 6 yıl ve daha az cezalara mahkum kişiler cezaevinde yatmayacaktır. Çünkü alınan ceza 6 yıl ise ½’si 3 yıl edecektir. 3 yıl da ilave denetimli serbestlik indirimi olduğundan geriye cezaevinde geçirilmesi gereken süre kalmayacaktır. Bazı cezaların, cezaevinde geçirilmesi gereken sürelerini göstermek gerekirse;
7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay
10 yıl hapis cezası alanlar 2 yıl,
15 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl 6 ay
Cezaevinde kalacaklardır.
Ancak aşağıda yazılı suçları işleyen kişiler bu yasadaki indirimlerden yararlanamayacaklardır;
 1. Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama
 2. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 3. Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 4. Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 5. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, verileri gizleme
 6. Devletin güvenliğine karşı suçlar,
 7. Anayasal düzene karşı suçlar,
 8. Milli savunmaya karşı suçlar,
 9. Devlet sırlarına karşı suçlar,
 10. Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlar
 11. İcra İflas Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca verilen tazyik hapisleri
 kapsamında verilen mahkumiyetler yeni infaz yasasından faydalanamayacaktır.  Bu suçlar dışındaki suçlardan mahkum olanlar ise ceza indiriminden yaralanacaklardır.
Ayrıca;
0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacaktır. Yani alınan cezanın ½ si hesap edildikten sonra kalan kısımdan diğer hükümlülerde olduğu gibi 3 yıl değil 4 yıl silinecektir.
Bunun dışında kesinleşmiş mahkumiyeti olup kaçak durumda bulunan hükümlüler de işledikleri suç yasa kapsamında ise, yeni infaz yasasından faydalanabileceklerdir. Firariler için özel bir hüküm öngörülmemiştir.
 
Tekrar suç işleyen yani mükerir olan kişiler bakımından ½ oranı uygulanmayacaktır. Ancak cezaevinde geçireceği süre içinden 3 yıl düşülmesi mümkündür. Yani infaz oranın değişmesinden yararlanamayacaklar ancak denetimli serbestlik maddesinden yararlanabileceklerdir. 
1 Temmuz 2016’da önce işlenen suçlara indirim getiren 671 sayılı KHK ile yeni infaz yasası kıyaslandığında yeni infaz yasası daha lehe olduğundan bu tarihten önceki suçlar için de yeni infaz yasası uygulanacaktır.
CEZASI ARTIRILAN ÜÇ SUÇ
Daha önce yasalarımızda yer almayan yeni infaz kanunu ile getirilen bir suç tipi canavarca hisle kasten yaralama suçudur. Diğer nitelikli yaralama hallerinden farklı olarak kasten yaralama canavarca hisle işlenmiş ise ceza bir kat artırılacaktır.
Ayrıca neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda ölüm meydana gelmiş ise üst had 16 yıldan 18 yıla çıkartılmıştır.
Tefecilik suçunda da hapis cezasının üst haddi 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştır.