Yayınlarımız

Image

WIPO PROOF

WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü), WIPO Proof adı altında yeni hizmetini yürürlüğe soktu. WIPO’nun diğer hizmetlerinden (Madrid Sistemi ve Hague Sistemi) farklı olarak WIPO PROOF dijital belgelerin belirli bir zamanda var olduğunu onaylayan bir sistem. Daha açık anlatmak gerekirse, WIPO Proof koruması dijital bir belgenin tarih ve saat ile damgalanması olarak ifade edilebilir. Bunun yanında WIPO Proof ile getirilen yeniliklerden biri de dijital belgelerin de fikri mülkiyet ürünleri arasında değerlendirilip koruma sağlanması oldu.

WIPO Proof kapsamında;

  1. Ticaret sırları (açıklanmamış know-how bilgileri)
  2. Yaratıcı ürünler (ses, görsel ve her tür ürün)
  3. Yaratıcı tasarımlar (marka logosu, desen, tekstil, mimarlık vb)
  4. Endüstriyel tasarımlar (teknik; şemalar, planlar, süreç, vb)
  5. Araştırmalar (laboratuvar notları, raporlar ve diğer buluşlar)
  6. Veri (Yapay zeka öğrenme algoritmaları, genetik dizilim, vb)
  7.  Dijital olarak imzalanmış dokümanlar (sözleşmeler, mektuplar, sertifikalar, vb)
  8. Diğer (örneğin; belgelerdeki tahrifatlar, imzalanmamış dokümanlar, vb)

gibi belgeler tescil edilebilir. Buradaki tescil aslında bir tescil olmaktan ziyade bir damgalama işlemi görmektedir. Zira WIPO bu belgelerin kaydını tutmamaktadır. Yani WIPO Proof kapsamında tescil edilen belgeler, herhangi bir şekilde (marka, patent.vb) gibi bir kütüğe kaydedilmez. WIPO bu belgeleri o tarihte ve saatte sizin mülkiyetinizde bulunduğu şekliyle damgalar ve bu da ileride ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklarda elinizde bir delil olmasına yarar.

WIPO Proof’un telif tescilinden farkı ise, hem telif tescilinden daha çeşitli belgelerin tescile konu olması hem de dijital bir tescil imkanı sağlaması diyebiliriz. Bunun yanında çok katmanlı (örn: şarkı-söz ve müzik örn:video içerikler), birden fazla üreticinin üretme faaliyetine katıldığı ürünlerin aşama aşama  koruma altına alınabilmesidir.

WIPO Proof sisteminde tek seferde 20 belge ile işlem yapılabiliyor ve bugün (01/06/2020) itibariyle her bir belge için 20 CHF ücret alınıyor.

Fikri mülkiyet ürünlerinin, her geçen gün kapsamının genişlediği ve öneminin arttığı tartışmasızdır. Bu bağlamda WIPO’nun attığı adım ve yeni getirdiği bu sistem de, günümüzün değişen ihtiyaçlarına WIPO’nun da uyum sağladığını gösteriyor. WIPO Proof kapsamında tescil edilebilecek ürünlerin sistemden tescil edilmeleri hırsızlık ve hak ihlallerinin gerçekleştiği durumlarda, delil teşkil edecektir. Bu nedenle WIPO bünyesinde bu tarz dijital belgelerin tescil edilmeleri oldukça önemlidir.