Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI

Eser, insanlık tarihi boyunca edinilen birikim sonucunda insanlar tarafından yaratılan ve ayrı bir önemi hak ettiği için özel olarak tanımlanmış, bilimsel ve sanatsal üretilerdir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre temelde 4 çeşit eser kavramı mevcuttur. Bunlar

  • İlim ve edebiyat eserleri,
  • Musiki eserleri,
  • Güzel sanat eserleri
  • Sinema eserleri

Olarak tanımlanmıştır. Ancak her başlık altında tanımlanan eserler hakkında, hem telif hakları bakımından hem de eser sahipliğinden kaynaklı hakları kullanma bakımından eser kavramının netleştirilmesi gerekmektedir.

Bilimsel çalışmalar, edebiyat çalışmaları, besteler, resim, heykel ve mimari gibi güzel sanat eserleri ile sinema eserlerinin eser kavramı içinde değerlendirilebilmesi için sahibinin özgün düşüncelerinin esere yansımış olması, basit anlamıyla da başka bir eserin taklidi olmamış gerekir.  Örneğin bir romanın ya da bilimsel çalışmanın özgün olmaması, doğrudan başka bir eserin taklit edilerek vücuda getirilmiş olması, o çalışmanın eser kavramı içinde değerlendirilmemesi sonucunu doğuracaktır. Eser kabul edilmeyen bir çalışma ile ilgili olarak kanunda yer alan koruma imkanlarından yararlanılamayacak oluşu da bir diğer sonuçtur.

         Bir çalışmanın eser niteliğinde olup olmadığı her özel olarak açık bir intihal (aşırmanın) olup olmayışına bağlıdır. Bunun dışında uygulamada özellikle sanat eseri olarak değerlendirilebilecek bir eserin “eser” niteliğinde olup olmadığının bilirkişi marifeti ile tespiti çabası sanatın özgün ve özgür yapısını baltalayan son derece yanlış bir yaklaşımdır. Yani bir resmin ya da romanın sanat eseri olarak kabul edilip edilemeyeceği, güzel sanatlar alanında ya da edebiyat alanında çalışmalar yapmış akademisyenlerin verebileceği bir karar değildir. Başka sanatçıların verebileceği bir karar da değildir. Zira tarih boyunca o alanda sanat eseri olarak görülmemiş pek çok eserin sonraki yıllarda başyapıt olarak değerlendirildiği bilinen bir gerçektir.

         Bu nedenle bir çalışmanın eser olarak kabul edilip edilmeyeceği konusunda kıstas, sadece taklit ya da aşırmanın olup olmadığının tespitine hasredilmelidir. Bunun dışında eserin sanatsal açıdan yetkin olup olmadığının denetlenmesi fazlasıyla sübjektif bir bakış açısı olup, hukuki anlamda eser kabul edilip edilmeyeceğinin tespitinde kullanılamaz.

         Tüm bu açıklamalar ışığında özgün bir sanat eseri vücuda getirmiş bir kişinin eser meydana getirdiğinin kabulü gerekecek ve 5846 sayılı yasanın eser sahipliğine verdiği haklardan yararlanması sonucunu da beraberinde getirecektir. Eserin sanatsal açıdan yetkin olup olmadığı konusu hukukun konusu olamaz. Bu nedenle uygulamada ortaya konulan eserin sanatsal anlamda eser olup olmadığına karar verilmesi ile hukuki anlamda eser kabul edilip edilmeyeceği hususları farklıdır. Bir sanatçının ortaya koyduğu eserin sanatsal anlamda eser olup olmadığının tespiti bilirkişilerce yapılacak bir iş değildir. Belki 100 yıl sonra başyapıt sayılacak bir esere bugün sübjektif düşüncelerle “eser değildir” denilmesinin hukuki karşılığı yoktur.

         Özgün bir eser meydana getiren hak sahibinin Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser sahibi kabul edilmesi ve bundan kaynaklı korumalardan yararlanması mümkündür.