Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ?

Ticaret unvanı, şirketlerin resmiyet kazanması için zorunlu olmanın ötesinde işlevlere sahiptir. Türk Ticaret Kanunu’na göre tacirlerin tescil edilen ticaret unvanlarını ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazmaları zorunludur. Bununla beraber işletmeyle ilgili olarak düzenlenen ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde ticaret unvanı gösterilir. Ticaret unvanının bu şekilde etkin ve sürekli kullanılması sonucu unvan, verilen hizmet ile halk nezdinde de özdeşleştirilmektedir. İşte bu şekilde ticaret unvanının kullanılması markasal kullanım yerine geçebilir: ticaret şirketinin unvanı akla şirket tarafından sunulan mal ve hizmetler getiriyorsa markasal kullanımdan söz edilebilir. Örneğin Apple Inc. şirketine ait Apple unvanı şirketin sunduğu mallar kapsamında olan cep telefonu, tablet, bilgisayar gibi elektronik aletleri çağrıştırmaktadır.

Başkalarının Şirket Unvanınızı Marka Olarak Kullanmasının Önüne Geçilebilir Mi?

Ticaret unvanı, gerçekleştirilen ticari faaliyetlerde bir ayırt edicilik sağlıyorsa şirketin bunu gerekçe göstererek başkalarının o unvanı kullanmasını ya da unvanı marka olarak tescil ettirmesini önlemesi mümkündür. Aynı unvana sahip bir başka şirketin o unvanı terk etmesi için dava açılabileceği gibi, her ne kadar ticaret unvanı Sınai Mülkiyet Hakkı tanımı içinde yer almasa da, Hak sahipleri, ticaret unvanlarına dayanılarak markanın hükümsüzlüğü davası açılabilecektir.. Ticaret unvanları kötüniyetli olarak kullanılması durumunda zarar gören şirketlerin tazminat talep etmesi de mümkündür. Nitekim Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 30.05.2016 tarihli kararı ile aşağıda yer alan hükmü onamıştır:

“…ticaret unvanının markasal kullanımı markaya tecavüz ve haksız rekabet yaratacağından ve unvandaki diğer kelimelerden öne çıkartılarak markasal bir algı yaratacak şekilde kullanımı da markaya tecavüz ve haksız rekabet yaratacağından davalının ihtara rağmen kullanımını sürdürdüğü kusurlu olduğu bu nedenle maddi ve manevi tazminat şartlarının oluştuğu gerekçesiyle, davanın kabulü ile…”

Bunun yanı sıra markalar tescil edilmeden, başvuru aşamasında da tespit edilebilir ve markaların tescilleri önlenerek hükümsüzlük davasına dahi gerek kalmadan ticaret unvanının şirkete sağladığı ayırt ediciliğin korunması sağlanabilir. Kuruluşu 1986 yılına dayanan Bir hukuk firması olan Önal & Önal Hukuk Bürosu  hukuki hizmetlerin yanı sıra önal&önal marka patent A.Ş. İle  Marka, Patent ve Tasarım Hizmetleri ile Telif Hakkı Danışmanlığı alanlarında da gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yıllardır profesyonel hizmet sunmaktadır.

Başka kişi ve kurumlarca ticaret unvanlarının taklit edilmesi veya marka olarak tescil edilmesi haksız rekabet yaratabilir ve hatta halk nezdinde karışıklığa sebebiyet verebilir. Şirketleri çok büyük zararlara uğratabilecek olan bu gibi ihlallerin önüne geçilmesi ancak belirli sürelerde harekete geçmekle mümkündür, bir başka deyişle söz konusu hakların kullanılması , hak düşürücü sürelere tabidir. Önal & Önal Hukuk Bürosunun önerisi ciddi neticeleri olabilecek bu gibi hak kayıplarının önüne geçilmesi için alanında yetkin profesyonellerden destek alınmasıdır.