Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR?

Patent, buluş için geçici bir koruma olanağı sağlayan yasal bir belgedir. Söz konusu buluş yeni bir ürün olabileceği gibi, bazı ürünlerin yapımında yeni metotlar ortaya koyan süreç yeniliklerini veya bir problemin çözümü için geliştirilen teknik çözümlemeleri de içerebilir. Patentin amacı teknolojik gelişmeyi teşvik etmek için bir koruma biçimi yaratmaktır[i]. Kısacası patent hakkı, patente konu buluşun başkaları tarafından üretimini, kullanımını, satımını ve ithalini önleme gibi hakları hakkı elinde tutana vermektedir. Hangi buluşların patent hakkına konu edilebileceği teknik ve özen gerektiren bir konudur. ÖNAL&ÖNAL MARKA PATENT OFİSİ sadece Türkiye’de değil başta Avrupa ve Rusya olmak üzere Peru'dan Vietnam'a,  Dominik Cumhuriyeti’nden Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar 150 ülkede marka ve patent konusunda uzman avukatlardan oluşan partnerleri ile marka ve patent tescili, marka ve patent başvurularına yapılan itirazlar ile bu itirazlara karşı görüş hazırlama, marka ve patentten kaynaklı davaların takibi ve marka ve patent ihlallerine karşı kanun yolu seçeneklerinin seri ve aktif olarak hayata geçirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Lisans Ne İşe Yarar?

Hukukumuza (ve hukukumuzla paralel uluslararası hukuka) göre, patent ve patent başvuruları ortaklık ilişkisine konu olabilir; patent başvurusu ya da patent devredilebilir. Patent başvurusu ya da patent hakkını kullanmak isteyen kişi veya kişilere lisans hakkı tanınabilir. Böylece yukarıda bahsedilen hakların tamamı ya da bir kısmı patent sahibinden, yani lisans verenden, lisans alana geçecektir. Normalde patent hakkının ihlali niteliğinde sonuç doğuracak olan eylem ve işlemler usulüne uygun şekilde lisans alınması halinde ihlal sonucu doğurmayacaktır. Lisans, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans şeklinde verilebilir. Bu iki lisans türü temelde benzer olmakla birlikte kapsamları farklıdır. İnhisari lisans söz konusu olduğu zaman, lisans veren başkasına lisans veremeyecektir. Lisans sözleşmelerinin çeşitliliği dikkate alınarak en uygun lisans türünün belirlenmesi gerekmektedir. ÖNAL&ÖNAL MARKA PATENT OFİSİ, patent konusunda uzman avukatlardan oluşan partnerleri ile patent konularının yanı sıra lisans sözleşmeleri konusunda da müvekkillerine profesyonel destek sağlamaktadır.

Lisans Sözleşmesi Nasıl Kurulur?

Lisans sözleşmesi, klasik bir iki taraflı bir sözleşmedir. Bir tarafta lisans veren, diğer tarafta ise lisans alan bulunmaktadır. Lisan veren burada lisans verme hakkına sahip kişiyi ifade etmektedir. Sözleşmeye dayalı lisans verilmesi bazı temel esaslara bağlıdır. Patent lisans sözleşmelerinin sözleşmenin tarafları dışında kalan bir üçüncü kişi yararına yapılması da mümkündür. Lisans sözleşmeleri yazılı yapılmalı ve noterde tescil edilmeli; ayrıca söz konusu lisans sicile de kaydedilmelidir. Lisans sözleşmesinin usulüne aykırı yapılması hak kayıpları doğuracaktır; bununla birlikte lisans hakkının usulüne uygun tescil edilmemesinin de çok ağır sonuçları olabilir. Önal & Önal Hukuk Bürosunun önerisi, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için alanında yetkin profesyonellerden destek alınmasıdır.

 

[i] Gökovalı, U , Bozkurt, K . (2006). FİKRİ VE SINAÎ MÜLKİYET HAKKI (FSMH) OLARAK PATENTLER: DÜNYA VE TÜRKİYE AÇISINDAN TARİHSEL BİR BAKIŞ . Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , (17) , 135-146 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/musbed/issue/23522/250615