Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi, 11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan, İstanbul’da imzaya açılmış olması nedeniyle İstanbul Sözleşmesi adıyla anılan 2014 yılında yürürlüğe giren bir sözleşmedir. Sözleşmeyi imzalayan ülkeler arasında Türkiye, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Bosna Hersek, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Estonya, Fransa, Gürcistan, Almanya, Yunanistan, İzlanda, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Malta, Monako, Karadağ, Hollanda, Norveç, Polonya, Romanya, Portekiz, Sırbistan, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre bulunmaktadır. Temmuz 2020 itibariyle sözleşme 46 ülke ve Avrupa Birliği tarafından imzalanmıştır.
İstanbul sözleşmesinin amacı kadınları her türlü şiddete karşı korumak, kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek; kadına karşı her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmak ve kadınları güçlendirmek de dahil olmak üzere, kadınlarla erkekler arasında önemli ölçüde eşitliği yaygınlaştırmak; kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmaktır. Bu kapsamda taraf devletlerden kadınların gerek kamusal gerek özel alanda maruz kaldığı şiddeti önlemeleri; yaşama hakkını yaygınlaştırmaları; kadına şiddet ve aile içi şiddet konularıyla ilgili gerekli yasal ve diğer tedbirleri almaları beklenir.
Taraf devletler kadına şiddetin önlenmesi, kovuşturulması ve ortadan kaldırılması adına belirli politikalar izlemelidir. Bu politikalar arasında aile içi şiddeti önlemek adına finansal kaynak sağlamak; sivil toplum kuruluşlarının kurulmasını sağlamak, sivil toplum kuruluşlarını bu alanda çalışmaya teşvik etmek, sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapmak; şiddet olaylarıyla ilgili veri toplamak ve araştırma yapmak; şiddeti önleme adına faaliyetler yapmak, farkındalığı arttırmak, bu yönde eğitimlerin arttırmak, mağdurlarla birebir temasa geçip etkin bir şekilde hizmet sağlayacak profesyonel kadroları eğitmek, önleyici müdahale ve tedavi programları oluşturmak, özel sektör ve medyanın kadın onurunu artıracak ve şiddeti önleyecek biçimde çalışmasını sağlamak; barınma yeri, telefon yardım hatları bulundurmak yer almaktadır.
Türkiye, 12 Mart 2012 tarihinde sözleşmeyi ilk imzalayan ülke olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90.maddesi uyarınca usulüne uygun kabul edilen uluslararası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlara karşı anayasaya aykırılık iddiasında bulunulamaz ve temel hak ve özgürlüklere ilişkin huşularda usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş sözleşmeler ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi halinde uluslararası sözleşme uygulanır. Uluslararası antlaşmalar Ahde vefa ilkesi gereğince tarafları bağlar. Aynı zamanda iç hukuk adına da bağlayıcı sözleşmelerdir. Türkiye’nin, İstanbul Sözleşmesi’nin uygulamadaki etkinliğini arttırmak adına yaptığı önemli çalışmaları bulunmaktadır. Bunların en önemlilerinden biri 8 Mart 2012 yılında kabul ettiği 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’dur. Bu kanun uyarınca mağdurların yargıya, kolluk kuvvetlerine ve ihtiyaç duydukları pek çok adli ve idari birime erişimlerinde kolaylık sağlanmaya çalışılmıştır. ALO 183 hattı oluşturması, Şiddet İzleme ve Önleme Merkezleri kurması Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi kapsamında yaptığı önlem ve koruma çalışmaları arasındadır.