Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR?

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) 1 Ocak 1952 tarihinden beri uygulamadadır. Bununla birlikte telif haklarını korumak için uluslararası yollara başvurulması da mümkündür – hızla gelişen teknoloji ve kültürler arasındaki etkileşimin artması ile eserlerin ve eserlerden doğan hakların uluslararası arenada da korunması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Türkiye, Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi’ne, Roma Sözleşmesi’ne, WIPO Telif Hakları Sözleşmesi’ne, WIPO İcralar ve Fonogramlar Sözleşmesi’ne ve Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması’na taraftır. ÖNAL&ÖNAL MARKA PATENT ve HUKUK OFİSİ, yalnızca Türkiye’de değil; başta Avrupa ve Rusya olmak üzere 150 ülkede telif hakları konusunda uzman avukatlardan oluşan partnerleri ile hizmet vermektedir.

FSEK Koruma Kapsamına Neler Girmektedir?

FSEK ile asıl olarak eser sahiplerinin eserleri üzerindeki mali ve manevi haklarını belirlemek, düzenlemek ve korumak amacı güdülmektedir. Bir yaratının FSEK kapsamında ‘eser’ olarak kabul edilebilmesi için bu yaratının sahibinin özelliklerini taşımasının yanı sıra kanunda sayılan gruplardan birine girmesi gerekmektedir. Kanuna göre ilim ve edebiyat eserleri, musiki eserleri, güzel sanat eserleri ve sinema eserleri ‘eser’ kapsamında değerlendirilmektedir.

Bununla birlikte, kanun kapsamında ‘eser’ statüsünü haiz olmasa da FSEK kapsamında korunan yaratılar (ürünler) bulunmaktadır. FSEK kapsamında düzenlenmiş olan 'işaret, resim veya ses nakline yarayan araçlar', 'mektup, hatıra ve benzeri yazılar' ve 'resim ve portreler' eser niteliği taşımamakla birlikte FSEK kapsamında korunmaktadır.

Eser Sahibi Kime Denir?

Eserler üzerindeki mali ve manevi haklar farklı kişiye ait olabilmektedir. Ancak unutulmamalıdır ki eser üzerinde mali hakkı bulunan yapımcı, yayıncı, telif hakkı sahipleri vb. kişi ve kurumlar ‘eser sahibi’ sıfatını haiz değildir. Kanuna göre eser sahibi, eseri meydana getiren kişidir.

Eser Sahibinin Hakları Nelerdir?

Eser sahibinin yarattığı eser üzerinde mali ve manevi hakları vardır. Önal & Önal Marka Patent Ofisi, fikri ve sınai haklar hukuku konusunda Marka ve Patent vekili de olan konunun uzmanı avukatlardan oluşmakta ,Marka ve Patent ve telif hakları alanında da hak sahiplerine koruma ve haklarını elde etme noktasında profesyonel destek sağlamaktadır. Eser sahibinin eser üzerindeki mali ve manevi hakları kanunda sayılmış olmakla birlikte uygulamada çeşitli problemlerle karşılaşılması mümkündür. Özellikle mali hakların devredilmesinden doğabilecek sorunların en aza indirgenmesi için sözleşmelerin dikkatle oluşturulması ve gerektiğinde hukuki yollara başvurularak zararın en aza indirgenmesi gerekmektedir. ÖNAL&ÖNAL MARKA PATENT HUKUK OFİSİ, ve Hukuk Bürosunun önerisi, olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için alanında yetkin profesyonellerden destek alınmasıdır.