Yayınlarımız

Image

COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI

Sigorta şirketlerinin büyümesi ve sigorta çeşitliliğinin artması ile sağlık sigortası alanında da önemli devrimler yaşandı. Pek çok konu sigorta sözleşmelerinde teminat kapsamına alındı. Ancak 2020 yılında, insanlığın hiç beklemediği bir şekilde gelişen, içinden geçmekte olduğumuz koronavirüs salgını ve buna bağlı sağlık harcamaları karşısında özel sağlık sigortalarının koronavirüs salgınını karşılayıp karşılamayacağı en önemli sorulardan biri oldu.
            Ancak teminat dışı bırakılan haller içerisinde salgın hastalık özel olarak yazılı değil ise doğal olarak salgın hastalıktan kaynaklı hastane masraflarını özel sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketinin ödemesi gerekecektir.
            Son günlerde medyaya yansıyan haberelere göre bir sigorta şirketinin poliçede teminat dışı haller bahsinde salgın hastalıklara yer vermemiş olması nedeniyle, koronavirüs sürecindeki tedavi masraflarını karşılayacaklarını açıklaması ile, bir domino etkisi söz konusu oldu ve birçok sigorta şirketi koronavirüs tedavi masraflarını özel sağlık sigortası kapsamında karşılayacaklarını ilan ettiler.   
            Bu elbette bağlayıcı olmayıp her şirketin kendi politikası doğrultusunda yapacağı bir tasarruftur. Özel sağlık sigortası yaptıran tüketicilerin bilmesi  gereken ise, öncelikle poliçelerinde teminat dışı haller bahsinde salgın hastalığın yer alıp almadığına bakılması gerektiğidir. Teminat dışı haller bahsinde salgın hastalık yer alıyor ise sigorta şirketinin ödeme yapma yükümlülüğünün olmadığını söylemek gerekir. Ancak sürecin geldiği boyular ve hassasiyet dikkate alındığında birçok şirketin teminat dışı haller arasında yer alsa dahi koronavirüs tedavi ödemelerini karşılayacağını açıklamış olması  da dikkate alınmalıdır.