Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI

Sigorta şirketlerinin büyümesi ve sigorta çeşitliliğinin artması ile sağlık sigortası alanında da önemli devrimler yaşandı. Pek çok konu sigorta sözleşmelerinde teminat kapsamına alındı. Ancak 2020 yılında, insanlığın hiç beklemediği bir şekilde gelişen, içinden geçmekte olduğumuz koronavirüs salgını ve buna bağlı sağlık harcamaları karşısında özel sağlık sigortalarının koronavirüs salgınını karşılayıp karşılamayacağı en önemli sorulardan biri oldu.
            Ancak teminat dışı bırakılan haller içerisinde salgın hastalık özel olarak yazılı değil ise doğal olarak salgın hastalıktan kaynaklı hastane masraflarını özel sağlık sigortası kapsamında sigorta şirketinin ödemesi gerekecektir.
            Son günlerde medyaya yansıyan haberelere göre bir sigorta şirketinin poliçede teminat dışı haller bahsinde salgın hastalıklara yer vermemiş olması nedeniyle, koronavirüs sürecindeki tedavi masraflarını karşılayacaklarını açıklaması ile, bir domino etkisi söz konusu oldu ve birçok sigorta şirketi koronavirüs tedavi masraflarını özel sağlık sigortası kapsamında karşılayacaklarını ilan ettiler.   
            Bu elbette bağlayıcı olmayıp her şirketin kendi politikası doğrultusunda yapacağı bir tasarruftur. Özel sağlık sigortası yaptıran tüketicilerin bilmesi  gereken ise, öncelikle poliçelerinde teminat dışı haller bahsinde salgın hastalığın yer alıp almadığına bakılması gerektiğidir. Teminat dışı haller bahsinde salgın hastalık yer alıyor ise sigorta şirketinin ödeme yapma yükümlülüğünün olmadığını söylemek gerekir. Ancak sürecin geldiği boyular ve hassasiyet dikkate alındığında birçok şirketin teminat dışı haller arasında yer alsa dahi koronavirüs tedavi ödemelerini karşılayacağını açıklamış olması  da dikkate alınmalıdır.