Yayınlarımız

Image

COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER

Covid-19 salgını bir anda tüm dünyada korkunç boyutlara ulaştı. Buna hazırlıksız yakalanan ülkelerin sağlık sistemlerinin, hasta sayısına ve yoğunluğa yetişememesi nedeniyle özel sağlık hizmetlerinin de devreye girmesi kaçınılmaza hale geldi. Ülkemizde de kısa sürede gelişen ve vaka sayısının artmasıyla birlikte kendisini hissettiren koronavirüs salgını karşısında özel hastaneler dahil olmak üzere tüm hastaneler pandemi hastanesi olarak kabul edildi.
            Yakın tarihte bu denli şiddetli salgın hastalık görülmediğinden gerek mevzuatta gerekse de sigorta ve benzeri sözleşmelerde salgın hastalık konusu çok uzak ihtimal olarak değerlendirilmiş ve önem verilmemiştir. Bu kapsamda özel hastanelerin, salgın hastalık nedeniyle tedavisini üstlendikleri hastalara verilen hizmeti, normal zamanlardaki gibi faturalandırıp faturalandıramayacağı sorusu önemli bir gündem olarak karşımıza çıktı.
9 Nisan 2020 tarihli 31094 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Hizmetleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ ile salgın hastalık nedeniyle verilen sağlık hizmeti ve tedaviler acil hal olarak kabul edilmiştir. Acil hal kapsamında yapılan müdahale ve tedavilerde özel sağlık kuruluşlarının ilave ücret alma hakkı yoktur.  
Özet olarak salgın hastalık, gündemde olan hastalık ismi ile söylemek gerekirse koronavirüs tedavisi için özel hastaneye yatmış ve bu kapsamda tedavi görmüş bir hastadan özel sağlık kuruluşunun ilave ücret isteme hakkı yoktur. Son dönemde koronavirüs kapsamında özel hastanelere başvurmuş ve yatarak tedavi sonucunda tedavi olmuş hastalardan istendiği belirtilen bazı  fahiş meblağların yasal dayanağının bulunmadığı bu tebliğ ile bir kez daha ortaya çıkmış bulunmaktadır.
Koronavirüsle mücadele milli bir mücadele halini almış olup; bu virüse yakalanmış hastaların tedavilerini yapmanın kamu hastanelerinin olduğu kadar özel sağlık kuruluşlarının  da görevi olduğu bu tebliğ ile bir kez daha tespit edilmiş durumdadır. Koronavirüs şüphesi ile özel sağlık kuruluşuna başvurup, bu hastalık nedeniyle tedavi görmüş olan hastalardan, özel sağlık kuruluşlarının ilave ücret talep etme hakkı bulunmamaktadır. Özel sağlık kuruluşlarınca bu yönde para talep edilmesi durumunda itiraz edilmesi ve bir avukata başvurulmasını tavsiye ederiz.