Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

RENK MARKASI

Bazı markalar zihnimizde logosu veya isminin yanı sıra renkleriyle de yer edinirler. Markalar belirli renklerle anılabilir veya renk,bir markanın önemli bir parçası olabilir ancak belirtmekte fayda vardır ki markanın rengi ile renk markası farklı anlam ifade eder.Logosunda bir renk kullanan markanın her ne kadar logosu,marka imajı veya tasarımı tescille korunsa da söz konusu rengin tüm bunlardan ayrı olarak korunduğu pek nadir karşımızı çıkar.Renk markalarında ise kullanılan bu renk,ayrıca ve özel olarak korunur.Renk markası ile markalar, belirli mal ve hizmetlerle bağlantılı olarak o renk bakımından bir korumaya sahiptir.

Sınai Mülkiyet Kanunu 4. maddesiyle her ne kadar renklerin de marka olarak tescil edilebileceği kabul edilse de Yargıtay, bir şekil ile özel bir tasarım haline kavuşmayan renklerin tescilini kabul etmemektedir.Renklerin tescilini kabul etmeyi,bunları bir kişinin tekeline verme olarak açıklamıştır.ABAD’ın Christian Louboutin’a ait kırmızı ayakkabı tabanı markasının hükümsüzlüğü talebine ilişkin incelemesindeki renk pozisyon markası değerlendirmesi de,tek bir rengin marka olarak tescili bakımından rengin kullanım şekli,pozisyonu yoluyla ayırt edicilik kazanması bakımından önemlidir.

Renk markaları iki şekilde oluşabilir; tek renk markaları ve renk kombinasyonu markaları.Bir rengin marka olarak tescili için,belirli mal veya hizmetlerleri tanımlaması,rengin ürün bakımından işlevsel olmaması ve bu marka tarafından kullanımıyla birlikte artık bir “ikinci anlam” elde etmiş olması gerekir.Bu ifadeden çıkarılacak anlam,bu rengin bir ürün veya hizmetle iç içe geçmesi başka deyişle alıcılarının bu rengi, ürün seçiminde ayırt edici bir kaynak olarak görmesidir.Dolayısıyla tek renk markasının ayırt edicilik kriterini sağlaması bir renk kombinasyonu markasına kıyasla daha zor olacaktır.Bir rengin bu oranda ayırt edicilik özelliği kazanması için uzun bir süre ve sürekli olarak marka işlevi görecek şekilde kullanılması gereklidir.

Marka hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk dalıdır.Marka tescil işlemleri ve marka haklarına tecavüze karşı marka haklarınızın korunmasına dair işlemler daima marka hukukunda yetkin avukatlar tarafından yürütülmelidir. Marka patent tescili,marka patente itiraz konularında veya yapılan bir itiraza karşı görüş hazırlama gibi işlemlerin alanında uzman avukatlarla takibi için ÖNAL & ÖNAL HUKUK BÜROSU ve ÖNAL & ÖNAL IP (ÖNAL &ÖNAL MARKA PATENT OFİSİ) ile irtibat kurabilirsiniz.ÖNAL & ÖNAL IP (ÖNAL & ÖNAL MARKA PATENT OFİSİ ) kanun yollarını seri ve aktif kullanarak yurt içinde ve yurt dışında müvekkillerinin haklarını güvenle korumaktadır.