Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR?

Marka ve patent hukukunda coğrafi işaret, belirgin bir niteliği veya özelliği itibariyle bulunduğu bir yöre, bölge veya ülke ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren ve tanıtan ad veya işaretlerdir. Bu anlamda coğrafi işaret, temel hatlarıyla benzerlerinden farklılaşan ve bu farkı bulunduğu yöreden kaynaklanan ürünü ifade eden işarettir. Coğrafi işaretin markadan ayrılan yönü, koruma talep edilen ürünün keyfi olarak seçilememesidir. Öyle ki marka üzerinde kullanılacak olan ürün, hak sahibinin inisiyatifine bağlı olarak seçilebilmesine rağmen coğrafi işaretlerin belirli bir yöre, bölge veya ülke ile özdeşlemiş bir ürünü nitelendirmeleri sebebiyle coğrafi işaret ile koruma talep edilen ürünler sahibinin inisiyatifine göre seçilememektedir. Bununla birlikte markaların esas unsurlarının korunması suretiyle tescil kapsamına uygun şekilde kullanılmaları mümkün iken coğrafi işarete konu ürünlerin coğrafi işaret kriterlerine uygun olarak üretilmesi ve kullanılması gerekmektedir. Bu haliyle marka ve patent hukukunda coğrafi işaret; ürünün kalitesi, geleneksel üretim metodu ve ürünün coğrafi kaynağı arasında kurulan bağı simgeleyen özel bir güvence olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla coğrafi işaretin marka olarak tescil edilmesi her ne kadar mümkün olmasa da marka ve patent hukukunda coğrafi işaret için marka benzeri bir koruma sağlanmıştır. Fakat elbette korunma noktasında coğrafi işaretin markadan farklı yönleri vardır. Bu yönlerin belirlenmesi ve coğrafi işaretin sağladığı korumadan yararlanılabilmesi için yürütülecek hukuki süreç, marka ve patent hukuku alanında önemli ölçüde uzmanlık gerektirmektedir. ÖNAL&ÖNAL MARKA PATENT HUKUK OFİSİ yalnızca Türkiye’de değil; başta Avrupa ve Rusya olmak üzere Peru’dan Vietnam’a, Dominik Cumhuriyeti’nden Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar; 150 ülkede marka ve patent hukuku alanında uzman avukatlardan oluşan partnerleri ile marka ve patent hukuku alanında çeşitli hukuki süreçlerin seri ve aktif olarak hayata geçirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Coğrafi İşaret Neden Önemlidir?

Marka ve patent hukukunda coğrafi işaretler yöresel, bölgesel veya ülkesel genelliğe sahip olmaları nedeniyle bu işaretlerin sağlamış olduğu hakların belli bir kişiye veya belli kişilere özgülenmesi mümkün değildir. Böylece marka ve patent hukukunda, markadan farklı olarak; coğrafi işaret ile tek bir üretici değil, belirli bir bölgede belirli şartlar altında üretim yapan kişilerin tümü korunmaktadır. Bununla birlikte marka ve patent hukukunda coğrafi işaret, tüketicilerin ürün ile özdeşleşmiş yöre veya bölgeye duydukları güven nedeniyle diğer ürünlere kıyasla coğrafi işareti bulunan ürünlerin daha çok tercih edilmesini sağlayan özel bir güvence sağlamaktadır. Marka ve patent hukukunda coğrafi işaretin sağladığı bu özel güvenceden yararlanabilmek ve marka hukukundan doğan veya ileride doğabilecek haklarınızın korunmasını sağlamak için Önal&Önal Marka Patent Hukuk Ofisi’nin önerisi, alanında yetkin profesyonellerden destek alınmasıdır.

                Kimler Coğrafi İşaret Başvurusunda Bulunabilir?

                6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 36. Maddesine göre üretici grupları, ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, ürünle ilgili olarak kamu yararına çalışan veya üyelerinin ekonomik çıkarlarını korumaya yetkili dernekler, vakıflar ve kooperatifler veya ürünün tek bir üreticisi varsa, bu durumu ispat etmesi şartıyla ilgili üretici coğrafi işaret başvurusunda bulunma hakkına sahiptir. Ancak bu başvurunun belli şartlar dahilinde yapılması gerektiği ve marka ve patent hukuku uzmanlık gerektiren bir hukuk dalı olduğu için bu noktada geri dönüşü olmayacak şekilde ciddi problemlerle karşılaşmamak; gerektiğinde hukuki yollara başvurabilmek için marka ve patent hukuku alanında uzman avukatlardan destek alınması önemlidir. Olası hak kayıplarının önüne geçilmesi için marka ve patent hukuku konusunda uzman avukatlardan oluşan ve marka ve patent hukuku alanında hem yurt içinde hem de yurtdışında yıllardır çok başarılı çalışmalara imza atan Önal & Önal Marka Patent Hukuk Ofisi’nden coğrafi işaret başvurusu, coğrafi işaretin tescili ve sonraki tüm süreçler için destek alabilir; coğrafi işaretten doğan haklarınızı hem yurt için de hem de yurt dışında Önal&Önal Marka Patent Hukuk Ofisi ile irtibata geçerek güvenli bir şekilde koruyabilirsiniz.