Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR?

Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan işaretler olarak tanımlanmaktadır. Marka mevzuatına  göre; marka, kişi adları dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajların biçimi olmak üzere her türlü işaretten oluşabilir.

Üçüncü kişiler tarafından istismara oldukça açık olan markalar,marka tescili yolu ile koruma altına alınmaktadır. Marka tescilinde kötüniyet, yerleşik Yargıtay Kararlarında ,markanın,“tescil ile sağlanan korumanın amacına aykırı kullanılması yoluyla başkasının markasından haksız olarak yarar sağlamak” olarak tanımlanmaktadır. Kötüniyetli marka tesciline konu olacak hususların belirlenmesi ve bu hususta yürütülecek hukuki süreç önemli ölçüde marka hukuku noktasında teknik bilgi ve marka hukukuna yönelik bir donanım gerektirmektedir. Globalleşen dünyada markanın korunması konusunda mutlaka uluslararası network e sahip marka şirketleri ve marka vekilleri çok önemli bir ihtiyacı karşılamaktadırlar. ÖNAL&ÖNAL MARKA PATENT OFİSİ sadece Türkiye’de değil başta Avrupa ve Rusya olmak üzere Peru'dan Vietnam'a,  Dominik Cumhuriyeti’nden Amerika Birleşik Devletleri’ne kadar; 150 ülkede marka ve patent konusunda uzman avukatlardan oluşan partnerleri ile oluşturdukları deneyimli ve güçlü network ile, marka ve patent tescili, marka ve patent başvurularına yapılan itirazlar ile bu itirazlara karşı görüş hazırlama, marka ve patentten kaynaklı davaların takibi ve marka ve patent ihlallerine karşı kanun yolu seçeneklerinin seri ve aktif olarak hayata geçirilmesi konularında hizmet vermektedir.

Kötüniyetli Marka Tescili durumunda  Marka tesciline  İlişkin İtirazın Konusu Neler Olabilir?

Marka Mevzuatımıza göre kötüniyetli marka tesciline  itirazın konusu, yedekleme veya marka ticareti yapma amacına veya şantaja yönelik markalardır. Bir başka ifadeyle, bir markanın kullanılması için ciddi çalışmalar yapıldığını bilen bir kişinin, sırf başkasına zarar vermek veya adına tescil ettireceği markayı daha sonra yüksek bir bedel karşılığında satmak amacıyla tescil ettirdiği markalar kötüniyetli tescilin içeriğini oluşturmaktadır. Daha genel bir şekilde ifade edecek olursak, bir markanın yasadaki belirlenen varlık ve kullanılış amacına aykırı maksatlarla tescil ettirilen markalar bu hususa ilişkindir.

Görüldüğü üzere kötüniyetli tescil başvurusu açısından Gerçek hak sahipleri itiraz haklarını kullanarak hak ihlali yaşanmasının önüne geçebilirler. Kötüniyete rağmen markanın tescil edilmesi halinde ise markanın hükümsüzlüğü davası açılarak markanın sicilden terkini sağlanabilmektedir.

                Gerçek hak sahiplerinin yarattığı, kullandığı ve tanıttığı markaların itibarından, üçüncü kişilerin haksız yarar sağlaması, dünyanın neresinde olursa olsun kabul edilemez. Marka hukukunun ülkesellik ilkesi bu konuda esnek yorumlanmaktadır. Zira kötüniyetin korunması hukukun temel normlarına ve dürüstlük kuralına aykırıdır. Ancak bahse konu hususlar niteliği gereği uzmanlık gerektiren bir alan konusu olduğu için, ÖNAL&ÖNAL HUKUK BÜROSU hak kayıpları yaşanmasının önüne geçilmesi açısından, alanında bilgili ve donanımlı kişilerden yardım alınmasını tavsiye eder.