Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER

1-Adalet Komisyonu’nda kabul edilen Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ne göre, birçok yenilik hukuk sistemimize giriyor. Buna göre;
2-Yargılama ile ilgili kişilerin korunmaya değer üstün menfaatleri söz konusu olduğunda duruşmaların bir kısmının veya tamamının gizli olarak yapılması mümkün olabilecek. Gizli duruşma yapılabilmesi halinin bu şekilde geniş bir tanımlama ile karşılanmış olması ihtiyaca cevap verebilecek niteliktedir. Ancak bu kuralın yargılamanın aleniyeti ilkesine zarar verecek şekilde değerlendirilmemesi ve uygulanmaması gerekir.
3-Daha önce aynı dosyada arabuluculuk ya da uzlaştırmacılık yapmış hakimin o davada hakim olarak görev almasının hakim reddedilme nedenlerinden biri olacağı da öngörülmüştür.
4-Uzun süren yargılamalar ülkemizin en önemli yargı sorunlarından biri olup sürenin kısaltılması ya da yargılamanın hızlandırılması için çeşitli yenilikler yapılmıştır. Ancak somut olarak halen yargılama sürelerinin kısaldığından bahsetmek mümkün değildir. Ancak yeni teklifte davaların hızlandırılması için bazı yolların uygulamaya sokulmak istendiği görülmektedir. Bunlardan biri de kesin sürelerle ilgilidir. Hakim, tayin ettiği sürenin kesin olduğuna karar verirse, tayin ettiği kesin süreye konu olan işlemi, hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde açıklayacak ve süreye uyulmamasının hukuki sonuçlarını açıkça tutanağa geçirerek ihtar edecektir. Hakimin kesin süre tanıma yetkisi genişletilerek taraflarca zamanında yerine getirilmeyen talepler nedeniyle davanın uzaması engellenmiş olacaktır. Diğer yandan kesin olduğu belirtilmeyen süreyi geçirmiş olan taraf yeniden süre ister ise, verilecek ikinci süre kesin olacaktır. Bu nedenle yargılamada konu ne olursa olsun bir tarafa en fazla iki defa süre verilebilecektir.
5-Ses veya görüntü nakli yoluyla duruşmanın yapılması usulü uzun bir süredir ceza yargılamalarında uygulanmakta idi. Tasarı ile hukuk yargılamasında da ses ve görüntü nakli ile duruşmanın yapılabilmesinin önü açılıyor. Taraflardan birinin talebi üzerine talep eden tarafın veya vekilinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına karar verilebilmesi mümkün hale getiriliyor.
6-Mahkeme, tarafların rızası olmak kaydıyla tanığın, bilirkişinin veya uzmanın aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine karar verebilecek. Uygulayıcılar tarafından olumlu karşılanan bu değişiklik teklifi gereksiz duruşmaların ve zaman kaybının önüne geçebilecek önemli bir değişikliktir. Zira adliyelerde kalabalığın ve zaman kaybının en önemli sebebi uzun süreler duruşmanın başlamasının beklenilmesidir. Bunun engellenmesi için görüntülü duruşma yönetiminin uygulanması artık mecburiyet arz eder hale gelmiştir. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edemeyecekleri dava ve işlerde ilgililerin aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden dinlenilmesine mahkemece resen karar verilmesi mümkün hale gelecektir.
7-Duruşma yoğunluğunun düşürülmesi için icra mahkemelerinde uygulanan usullerden dosya üzerinden karar verebilme usulünün HMK ya eklenmesi öngörülmektedir. Dosyada mevcut eksiklikler, duruşma yapılmaksızın tamamlanacak nitelikte ise, bunların tamamlanmasından sonra duruşma yapılmadan karar verilebilmesi mümkün hale getirilmektedir. Aynı şekilde dava için esaslı delillerden henüz toplanmayanlar var ise bu konularda da duruşma beklenmeksizin karar verilmesi mümkün olacaktır.