Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER

1-TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU

                Türkiye’de serbest piyasa ekonomi modeli cari olup, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin şirket kurmaları ve ticari faaliyette bulunmaları serbesttir. 1954’den 2003 yılına kadar 18.1.1954 tarihli ve 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu kapsamında yabancılar ya da TC vatandaşı olup yurtdışında yaşayan kişiler şirket kurma işlemlerini yapmışlardır. 2003 yılından sonra ise 5/6/2003 tarih 4875 numaralı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu kapsamında şirket kuruluş işlemleri yapılabilmektedir. Bunun dışında pek çok yasa ve yönetmelik bulunmaktadır.

         Türkiye’de şirket kurulması ve ticari teşebbüste bulunulması serbest olmakla birlikte, şirket kuruluşu bir dizi bürokratik işleme tabi olup, akabinde Türk Vergi Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında faaliyette bulunulması mümkündür. Bu nedenle şirket kuruluşu aşamasında birkaç alanda aynı anda hizmet alınması gerekmektedir.

A-Hukuki Destek

         1986 yılından bu yana Ticaret Hukuku başta olmak üzere, sayısız davaya bakan, yüzlerce şirketin kuruluş danışmanlığını ve sonrasında avukatlığını üstlenen Önal&Önal Hukuk Bürosu şirket kuruluşunda ve sonrasında gereken tüm hukuki desteği, uzun yılların tecrübesi ve profesyonel bakış açısı ile sağlamaktadır. Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, iştigal edilecek sektörde mevcut mevzuatın incelenerek avantaj ve dezavantajların belirlenmesi, gerekli teşvik ve desteklerin değerlendirilmesi ile oluşan raporlama süreci sonunda kurulacak şirket için emsalsiz bir fizibilite çalışmasına sahip olunacaktır. Ayrıca Türkiye’de yaşanabilecek hukuki sıkıntılar ya da avantajlar ile, Türkiye’de hukuk sisteminin işleyişi ve Ticaret Hukuku’nun mevcut durumu hakkında konunun uzmanlarından doğrudan bilgi edinilmesi mümkün olabilecektir.

B-Ticaret Unvanı Ve Marka-Patent Tescili Konularında Destek

         Hukuki desteğin yanı sıra şirketin ismi ve markasının da Türkiye’de kullanılmasının mümkün olup olmadığı, benzer markaların bulunup bulunmadığı, alınacak şirket ismi ile markanın tescil ettirilerek marka üzerinde korumanın sağlanması gibi, kullanılması gereken şirket ismi ve markanın tespiti sırasında, sonradan oluşabilecek olası sorunların baştan önlenmesi sağlanacaktır. Marka ve şirket unvanı belirlenip tescil edildikten sonra da benzer ya da taklit markaların takibi, tespiti ve bu markaların tescil edilmesinin engellenmesi gibi hizmetlerin tümü Önal&Önal IP tarafından sunulacaktır. 1986 yılından bugüne marka-patent tescili ile korunması başta olmak üzere, tüm fikri ve sınai haklar alanında danışmanlık hizmeti sunan Önal & Önal IP, şirketin henüz kuruluş aşamasında markanın ve şirket isminin sonradan hiçbir sorunla karşılaşmadan güven içinde kullanılmasını sağlayacaktır.

C-Vergi ve Mali Konularda Destek

         Şirketimiz bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren mali müşavirler tarafından şirket kuruluşunda ve devamındaki tüm vergisel süreçler takip edilmekte olup, Türkiye’de yürürlükte bulunan mevzuattan kaynaklı tüm mali destekler ve vergi avantajlarından yararlanılması için gerekli hizmetler sunulmaktadır. Türkiye’de özellikle yabancı yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlara dönük önemli vergi avantajları ve teşvikler mevcuttur. Bunlardan eksiksiz biçimde istifade edebilmek için, konunun uzmanlarından oluşan mali müşavir ekibimizden hizmet almak yeterli olacaktır.

2-ŞİRKET KURULUŞUNDA NEDEN BİZİMLE ÇALIŞMALISINIZ?

Bu üç alan başta olmak üzere bir şirketin kuruluş aşamasında ve sonrasında karşılaşabileceği tüm problemlerin, ayrı ayrı hukuk ofisi, mali müşavir ofisi, marka patent ofisi gibi üç yerden hizmet almak yerine, bu üç hizmeti de bünyesinde sunabilen firmamızla çalışmanız, hem zaman, hem de maddi açıdan size büyük kazanç sağlayacaktır. Tüm bunlardan daha da önemlisi şudur; 35 yıldır bu alanda faaliyet gösteren firmamızın tecrübelerinden, çözüm odaklı ve güvenilir çalışma biçiminden alınacak destek, sonrasında uğranabilecek önemli zararları baştan önlemiş olacaktır.

         Bizimle çalışmanız halinde bürokratik engellerle uğraşmayacak, hukuki prosedürlere kafa yormayacak, mali belirsizliklerden kurtulacak ve sadece ticari çalışmalarınıza odaklanacaksınız.

3-YABANCILARIN ŞİRKET KURULUŞ AŞAMASINDA GEREKLİ OLAN BELGELER VE İZLENECEK YOLLAR NELERDİR?

A-Şirket Tipinin Belirlenmesi

         Türkiye’de başlıca iki tür sermaye şirketi kurulabilmesi mümkündür. Bunlardan biri limited şirket, diğeri anonim şirkettir. Her iki şirketin de tek kişi ya da daha fazla ortak ile kurulabilmesi mümkündür. Kuruluş için herhangi bir fark yaratmaz. Şirketi kuracak kişinin gerçek kişi olması mümkün olduğu gibi tüzel kişi olabilmesi de mümkündür.

         Kuruluş için limited şirketlerde 10.000 TL , anonim şirketlerde ise 50.000 TL sermaye konulması gereklidir. Ancak bu sermayenin şirket kurulurken yatırılması zorunlu değildir. Anonim şirketlerde ¼ ü nün şirket kurulurken bloke edilmesi ve kalan kısmın kuruluştan sonra 24 ay içinde ödenmesinin taahhüt edilmesi mümkündür. Limited şirketlerde ise herhangi bir bloke yapılmadan doğrudan şirketin kurulması ve sermayenin ödenmesi hususunda taahhüt verilmesi yeterlidir. 

         Kamu borçlarından (sigorta primleri ve vergi borçları) şirket ortaklarının şahsi malvarlıkları ile sorumlu olmaları konusunda limited şirket ortakları tam olarak sorumlu olup, anonim şirketlerde ise sadece yönetim kurulu üyeleri şahsi mal varlıkları ile sorumludur. Yönetim kurulu üyesi olmayan anonim şirket ortaklarının kamu borçlarından dolayı bir sorumlulukları yoktur. Şirketin faaliyet sahasına ve hedeflerine göre hangi şirket tipinin uygun olacağı firmamızın önerileri ve görüşleriniz doğrultusunda tespit edilecektir.

B-Şirket İsminin, Markasının ve Alan Adının Belirlenmesi

Şirket tipi tespit edildikten sonra şirket unvanı, markası ve internet alan adının belirlenmesi hayati önem taşımaktadır. Bu aşamada Önal & Önal IP tarafından şirketiniz için düşündüğünüz isim, marka ve alan adı konusunda Türkiye’de bu isimlerin ay da benzerlerinin kullanılıp kullanılmadığı ve düşünülen isimlerin uyguna olup olmayacağı konusunda detaylı bir araştırma yapılacaktır. Zira mevcut tescilli markalarla aynı ya da benzer bir marka ya da şirket ismi almanız, sonrasında itiraz ya da açılacak davalar ile bu isimleri kullanamamanıza yol açabilecektir. Bu da şirket tanınırlığı ve marka değerinin ortadan kaybolmasına ve ciddi zarar etmenize neden olacaktır. Önal & Önal IP tarafından şirket ismi, marka ve alan adı hakkında araştırma yapılıp, uygun bulunması halinde tesciller yaptırıldıktan sonra sürekli biçimde korunmaları ve şirket ismi ile markalarınızın korunmasının etkin takibi de yapılacaktır.    

Artık ticaretin önemli ölçüde internet üzerinde yapılan e-ticarete dönüştüğü düşünüldüğünde şirket unvanı ve marka kadar internet alan adının da önemli olduğu bilinen bir gerçektir. Alan adının tescili ve korunması konularında da Önal & Önal IP den etkin hizmet alabileceksiniz.

C-Şirketin Kuruluş Aşaması, Gerekli Belgeler ve Şirketin Faaliyete Geçmesi

         Şirketin tipi ve ismi belirlendikten sonra kuruluş için birtakım işlemlere ihtiyaç duyulmaktadır. Öncelikle şirket ana sözleşmesinin hazırlanması gerekir. Şirket ana sözleşmesi pek çok şirket için standart olarak düzenlenen ve çoğu zaman kuruluş aşamasında dikkat edilmeyen, ancak sonradan baş ağrıtan sorunlar çıkarabilen bir metindir. Önal & Önal Hukuk Bürosu tarafından kurmak istediğiniz şirketin yapısı, yönetim şekli ve sektörünün özellikleri dikkate alınarak size özel bir ana sözleşmesi hazırlanacak, olası yönetim sorunlarının baştan önüne geçilecektir.

D-Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması

Şirket ana sözleşmesi hazırlanmadan önce şirketin unvanı markası alan adı kimlerin ortak olacağı, kimlerin yönetici olacağı, ortakların hisse oranları, alınacak kararların hangi çoğunluğa göre alınacağı, şirket idaresinin ne şekilde olacağı gibi yönetime dair hususların netleşmiş olması gereklidir. Buna göre şirket ana sözleşmesi hazırlanacaktır. Şirketin faaliyete başlamasıyla birlikte kararların nasıl alınacağı, idareye ilişkin diğer işlemlerin nasıl yapılacağı gibi esaslı konular tamamen ana sözleşme ile belirlenecektir. Bu nedenle şirket ana sözleşmesi, şirketin tüm çalışma sahasını ilgilendiren önemli bir metindir. Dolayıyla karşılaşabilecek ticari ve hukuki sorunların baştan önlenmesi için doğru bir ana sözleşmenin bulunması büyük önem taşımaktadır.  

Şirket ve marka ismi ile ortak ve yöneticiler belirlendikten sonra, şirket merkezinin nerde olacağı ve adresinin de belirlenmesi gereklidir.  Şirket birden fazla ortaklı ise şirketten ayrılmanın hangi şartlarda gerçekleşebileceği, hisse devri ve ortaklık yapısının nasıl şekilleneceği gibi önemli konuların tamamı ana sözleşme ile belirlenebilir.  

Şirket ana sözleşmesi belirlendikten sonra, şirket hangi şehirde kurulacak ise o şehrin ticaret odasına müracaat edilerek ilgili onaylar alındıktan sonra şirket ortakları tarafından ticaret odasında imza edilir ve ana sözleşme imzalanması tamamlanmış olur.

Kuruluş Başvurusu ve Ticaret Odası’nın Talep Ettiği Belgeler

Ticaret Odaları şirket kuruluşu için başlıca şu belgeleri talep etmektedir.

 • Şirket yetkilisi olacak kişinin imza beyanı
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Şirket kuruluş başvuru formu
 • Yabancı ortak kuruluş başvuru formu
 • Yabancı ortağın yeminli tercümeye tabi pasaport sureti, yabancılara mahsus kimlik numarası ve vergi numarası ile ikamet edilecek ise onaylı ikamet tezkeresi
 • Gerekli ise bloke edilen sermaye tutarına dair dekont 

Bu belgelerin yanı sıra her ildeki ticaret odasının özel olarak talep edeceği belgeler olabilir.

Akabinde kuruluş başvurusu yapıldıktan sonra vergi dairesinden şirket için vergi numarası alınacaktır.  Sonrasında imza beyannamesi noterden alınacak ve Türk Ticaret Kanunu gereğince tutulması zorunlu defterler tescil ettirilecektir.

E-Vergi Dairesi’ne Kayıt ve İşe Başlama Bildirimi’nin Sunulması

Ticaret Odası’na şirket tescili yapıldıktan sonra Vergi Dairesi’ne kayıt aşamasına sıra gelecektir. Vergi Dairesi’ne kayıt için;

 • Şirket ana sözleşmesi (onaylı)
 • İmza sirküleri (onaylı)
 • Şirket merkezine dair kira sözleşmesi ya da tapu fotokopisi
 • Şirket tescil belgesi
 • Şirket kurucularının ikametgah belgesi ya da ikamet tezkeresi
 • Şirket ortaklarının kimlik belgesi ya da onaylı suretleri

 

Bu belgelerle birlikte başvuru yapıldıktan sonra şirketin belirtilen merkez adresine vergi dairesinden bir memur giderek yoklama yapar ve adreste şirketin faaliyete geçip geçmediğini kontrol eder. Şirketin faaliyete geçtiği bu suretle de tespit edildikten sonra müracaat işlemleri tamamlanmış olur.

         Bu aşamada mevcut teşvik ve desteklerden yararlanılması için gerekli başvuruların yapılabilmesi mümkündür. Şirketinizin kuruluş başvurusunun yapıldığı anda Türkiye’de mevcut destek ve teşviklerden yararlanmanız için gerekli işlemler tarafımızca yapılacaktır.

F-Şirket Faaliyete Başladıktan Sonra Ödenecek Vergiler Ve Sigorta Primleri Nelerdir? 

Şirket kuruluşu gerçekleştikten sonra şirket ortakları ve çalışanlarının sigorta primleri ile birlikte bazı vergilerin ödenmesine başlanılması gerekecektir.

Ödenmesi gereken vergi türleri ve periyodları şu şekildedir. 

 • Katma Değer Vergisi ( Her ay )
 • Çalışanlar için sigorta primi ( Her ay )
 • Şirket ortak ve yönetim kurulu üyelerinin sigorta primi ( Her ay )
 • Stopaj ( 3 ayda bir )
 • Geçici Vergi ( 3 ayda bir )
 • Yıllık Kurumlar Vergisi ( Yılda bir )

Bunun dışında faaliyet gösterilen yerde açılan tesis ya da çalışma merkez ya da şubelerine göre faaliyet belgelerinden kaynaklı olarak ilgili Belediyeye ödenmesi gereken belediye kesintileri de mevcut olabilecektir.

Türkiye’de vergilendirme sisteminde birçok vergi avantajı ve indirimi bulunmaktadır. Her ay yapılan harcamalar ve karlılık durumuna göre ödenecek vergilerden yapılması gereken indirimlerin tespiti ve uygulanması, şirketin aylık faturaları ve harcamalarını takip eden firmamızın muhasebe bölümü tarafından yapılmaktadır.

         Şirketin kurulduğu ve faaliyete başladığı ilk yıl istihdam sağlanması ve şirketin tutunabilmesi için uygulanan teşvik ve destek politikaları bulunduğundan kuruluşu takip eden ilk yıllarda şirkete büyük kamu yükleri gelmeyeceğini ve bu sayede karlılık oranının yüksek seyredeceğini söylemek mümkündür. Elbette yukarıda açıkladığımız pek çok farklı alanda doğru ve profesyonel desteğin alınması ile bu sonuca ulaşılması mümkün olacaktır.

         Bizimle çalışmanız halinde, Türkiye’de kuracağınız şirketiniz hiçbir bürokratik ve hukuki engelle karşılaşmayacak, tüm mali avantajlardan yararlanacak ve tam anlamıyla profesyonel bir destek almış olacaksınız.