Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

Şirketten Çıkarma

Birden fazla hissedarın bulunduğu şirketlerde ortaklar arasında uyuşmazlıklar yaşanması ve bu nedenle şirketin işlemez hale gelmesi ticari hayatta sık karşılaştığımız durumlardandır. Ortaklar arasındaki anlaşmazlıklar bazen o boyutlara gelmektedir ki; bir ortağın şirkete binasına girmesi, şirketin gidişatından bilgi sahibi olamaması söz konusu olmaktadır. Diğer yandan şirket aleyhine işlemler yapabilen ve şirkete kasten zarar verici davranışlarda bulunan ortaklar da görülmektedir.  Bu halde şirketin aynı ortak yapısıyla devamı mümkün olamayacağından, ya bir ortağın şirketten çıkma talebinde bulunması ya da ortaklığa zarar veren ortağın, haklı sebeple şirketten çıkarılmasını talep etmek durumuyla karşılaşılmaktadır.  Şirket ana sözleşmesinde bu konuda bir hüküm varsa sözleşmeye dayanılarak bir ortağı ortaklıktan çıkarmak mümkündür. Şüphesiz bu düzenlemenin hukuka aykırı olmaması ve yerinde kullanılması gereklidir. Sözleşmede hüküm yok ise mahkeme başvurmak gerekecektir.

Bir ortağın şirketten ihracı için mahkemeye başvurulur ise haklı sebebi ispat etmek gereklidir. Şirketten çıkarma talebini değerlendiren mahkemenin, bu talebin altında yatan sebebin haklı sebep olup olmadığını değerlendirmesi, ortağın şirketten çıkarılması ile ortaklığın ahenkli biçimde çalışıp çalışmayacağının tespiti ve çıkarmanın son çare olduğu ilkesinin de gözetilmesi gereklidir.

Konusu suç teşkil eden hareketlerde bulunmak genel olarak haklı nedenle şirketten ihraç sonucunu doğurur. Örneğin şirket toplantılarına katılmayan ortağın imzalarının taklit edilmek suretiyle karar alınması, suç teşkil eden bir davranış olup, aynı zamanda şirketten ihraç edilme sebebidir.

Konusu suç teşkil etmese dahi ortaklığa aykırı veya güven vermeyen davranışlarda bulunulması da ihraç sebebidir. Ortaklık yapısında meydana gelen sıkıntılar nedeniyle şirketin, hatalı bile olsa bazı davranışlarını ilgili makamlara bildirmek, şirketi şikayet ya da ihbar etmek ve buna benzer şirket aleyhine olacak davranışlarda bulunulması ihraca neden olacaktır.

Bu şekilde şirket aleyhine çalışan, suç işleyen ya da şirketin ahenkli çalışmasının önünde engel oluşturan ortaklar ile anlaşmak suretiyle şirketten çıkarmak mümkün değilse , mahkemeye başvurarak bu ortağın şirketten ihracını talep etmek gerekecektir. Elbette ihraç kararı ile birlikte ortağın kar payı ve hisse değerinin de ihraç edilen ortağa ödenmesi gerekmektedir.

Uygulamada şirket hissesinin değer tespiti bilirkişiler aracılığı ile yapılmakta olup, hisse değerinin tayini için pek çok metod mevcuttur. Ancak çoğu zaman şirketlerin gerçek durumunun bilançolara yansımadığı, kayıt dışı faaliyetlerin çokluğu ve az vergi ödemek kaygısı ile karlılık durumunun eksik gösterilmesi bilinen bir gerçektir. Bu nedenle ihraç kararı verilen ortağın her zaman gerçek hisse değerini aldığı söylenemez.  Bu nedenle şirket ortaklığı devam ederken şirketin kayıt dışı çalışmasının önüne geçmek, defterlerinin düzgün tutulmasını sağlamak, kamu borçlarının ödenmesini sağlamak önem arz etmektedir.

Şirketten çıkma

Bir ortağın şirketten ayrılma isteğin mevcut olduğunda ve diğer ortaklarla bu konuda anlaşma sağlanamaz ise, aynen çıkarmada olduğu gibi şirket ana sözleşmesinde hüküm varsa bu hükme müracaat ederek çıkma hakkı kullanılabilir. Sözleşmede de hüküm yoksa mahkemeye başvurmak ve çıkma davası açmak gereklidir. Bir ortağın açtığı çıkma davasına, başka ortakların katılması da mümkündür. Çıkma davası açıldığında şirketin maddi durumunun diğer ortaklarca kasten düşük gösterilmesi ve çıkma hakkını kullanmak isteyen ortağa, hakkından çok daha az para ödenmeye matuf işlemler yapılması, sıkça karşılaşılan bir durumdur. Bu nedenle çıkma davası açıldığında mahkemece gerekli tedbirler alınarak çıkmak isteyen ortağın hakları teminat altına alınacaktır. Elbette ilgili ortak tarafından çok geç kalınmamış, tabiri caizse iş işte geçmemiş ise…

         Bu tip davalar tecrübe ve sağlam ticaret hukuku bilgisi gerektirdiğinden, şirketten bir ortağı çıkarmak isteyen şirket ve diğer ortakların ya da hakkında şirketten ihraç davası açılmış kişilerin mutlaka ticaret hukuku uzmanı bir avukattan hukuki yardım almaları gerekir. Hukuki bir engel bulunmasa da bu tip davaları avukatsız takip etmeye kalkışmak büyük hak kayıplarına sebebiyet verecektir.