Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI

Yurtdışına kişisel verilerin aktarılmasında esas alınacak kriterler 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 9. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddede, kanunda öngörülen veri  işleme şartlarının gerçekleşmesi halinde, ilgili kişinin rızası olmaksızın Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen yeterli korumaya sahip yabancı ülkelere veri aktarımı yapılabileceği belirtilmiştir. Yeterli korumaya sahip olmayan ülkelere veri aktarımı yapılabilmesi ise Türkiye’deki ve yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli korumanın sağlandığına ilişkin yazılı taahhüt sunulması ve bu taahhütnamenin Kurul tarafından onaylanması ile mümkün olabilmektedir.

Ancak Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun 10.04.2020 tarihinde yayınladığı duyuru ile yurtdışına veri aktarımında yeni bir yöntem açıklanmıştır. Kurum, “taahhütnamelerin, çok uluslu şirket toplulukları arasında yapılacak veri aktarımları bakımında uygulama pratiğini sağlamakta yetersiz kalabildiğini” belirterek Bağlayıcı Şirket Kuralları’na (Avrupa Birliği’ndeki karşılığı Binding Corporate Rules) ilişkin temel hususları yayınlamıştır. İlgili duyuruda, Bağlayıcı Şirket Kuralları Kurum tarafından, yeterli korumanın bulunmadığı ülkelerde faaliyet gösteren çok uluslu grup şirketler için kişisel verilerin yurtdışına aktarımında kullanılan ve yeterli bir korumanın yazılı olarak taahhüt edilmesini sağlayan veri koruma kuralları olarak tanımlanmıştır.

Nasıl Başvurulabilir?

Başvuru formunda, Kurallarının bağlayıcı niteliği ve bağlayıcılığın sağlanmasına ilişkin yöntemlere, ilgili kişiye tanınan haklara, ihlal durumunda üstlenilecek yükümlülüklere, kuralların değiştirilmesi halinde bildirim ve rapor yükümlülüklerine, Kurum ile koordinasyon içinde çalışmaya, veri güvenliği ve aktarımına, hesap verilebilirliğe yönelik hükümler bulunmaktadır. Başvuru formu ile birlikte Bağlayıcı Şirket Kuralları metni ve başvuru ile ilgili görülen tüm bilgi ve belgeler Kurum’a sunulacaktır.

Başvuru, çok uluslu şirket grubunun Türkiye’deki merkezi veya Türkiye’de merkez olmaması halinde kişisel verilerin korunması konusunda yetkilendirilmiş Türkiye’de yerleşik bir grup üyesi tarafından elden veya posta yoluyla Kurum’a iletilerek yapılacaktır. Kurum, başvuruyu resmi başvuru tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde değerlendirecek, bu süre gerek duyulması halinde 6 aylık sürelerle uzatılabilecektir.

Detaylı bilgi için :https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/6728/YURT-DISINA-KISISEL-VERI-AKTARIMINDA-BAGLAYICI-SIRKET-KURALLARI-HAKKINDA-DUYURU