Yayınlarımız

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKLARI VE YATIRIM ARAÇLARI: YATIRIMCILARIN TÜKETİCİ SAYILMASININ ÖNÜNDE BİR ENGEL VAR MI? MARKA HUKUKUNDA KÖTÜNİYETLİ MARKA TESCİLİ NEDİR? ŞİRKET UNVANINIZ MARKANIZ OLABİLİR Mİ? FİKİR VE SANAT ESERLERİ NASIL KORUNUR? JENERİK MARKA NEDİR? PATENT VE PATENT HAKKI KISACA NEDİR? MARKA VE PATENT HUKUKUNDA COĞRAFİ İŞARET NEDİR? RENK MARKASI YENİ YARGI PAKETİ VE TEKLİF EDİLEN YENİLİKLER ÖLÜMDEN SONRASINI BILIYOR MUSUNUZ ? YARGITAY’IN GÖREVİ NEDİR ? 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ AMAZON KARARI HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI İHAM İÇTİHADINDA ETKİN İÇ HUKUK YOLU GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ MARKA HUKUKU VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR? ÇALIŞAN BULUŞLARI ŞİRKET ORTAKLIĞINDAN ÇIKMA VE ÇIKARILMA TÜRKİYE’DE UZAKTAN (ONLINE) DURUŞMA TÜRK HUKUKUNDA ESER KAVRAMI ETKİN HUKUKİ YARDIM ALABİLMENİN YOLLARI TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURULUŞU VE ALINABİLECEK HİZMETLER WIPO PROOF COVID-19 DAN KAYNAKLI DEĞİŞİKLİKLER COVID-19 SALGINI VE ÖZEL HASTANELER COVİD-19 SALGINI VE SALGIN HASTALIK ( PANDEMİ ) SİGORTASI COĞRAFİ İŞARET RIZA DIŞINDA GÖNDERİLEN REKLAM AMAÇLI SMS’LERE KARŞI NELER YAPILABİLİR? KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDA AÇIK RIZA VE AYDINLATMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ SON DEĞİŞİKLİKLERLE YURTDIŞINA KİŞİSEL VERİ AKTARIMI VE BAĞLAYICI ŞİRKET KURALLARI MARKA İTİRAZINA KARŞI GÖRÜŞTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA GÖREVLİ YARGI KOLU
Image

YENİ İNFAZ KANUNU NELER GETİRİYOR?

HANGİ SUÇLARDAN HÜKÜM GİYENLER YARARLANACAK?
         15 Nisan 2020’de çıkan Ceza İnfaz Yasası’nda değişiklik getiren yasaya göre; cezaevinde geçirilmesi gereken süreler önemli ölçüde düşürülmüştür. Yasadaki en önemli nokta ise 30.03.2020’de önce işlenen suçları kapsadığıdır. 01.04.2020 ve sonrasında işlenen suçlar yönünden bu yasadaki indirim söz konusu olmayacaktır. Önceki ceza infaz sistemi uygulanmaya devam edecektir.
Yasanın getirdiği en önemli indirim alınan cezanın ½ sinin cezaevinde geçirilmesi ve kalan kısımdan da 3 yılın silinmesi ile cezaevinde geçirilecek sürenin hesap edilmesidir. Bunun anlamı 30.03.2020 tarihinden önce işlenen suçlarda alınan 6 yıl ve daha az cezalara mahkum kişiler cezaevinde yatmayacaktır. Çünkü alınan ceza 6 yıl ise ½’si 3 yıl edecektir. 3 yıl da ilave denetimli serbestlik indirimi olduğundan geriye cezaevinde geçirilmesi gereken süre kalmayacaktır. Bazı cezaların, cezaevinde geçirilmesi gereken sürelerini göstermek gerekirse;
7 yıl hapis cezası alanlar 6 ay
10 yıl hapis cezası alanlar 2 yıl,
15 yıl hapis cezası alanlar 4 yıl 6 ay
Cezaevinde kalacaklardır.
Ancak aşağıda yazılı suçları işleyen kişiler bu yasadaki indirimlerden yararlanamayacaklardır;
 1. Altsoya, üstsoya, eşe veya kardeşe ya da beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumunda bulunan kişiye karşı işlenen kasten yaralama
 2. Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçu
 3. Haberleşmenin gizliliğini ihlal, kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması,
 4. Özel hayatın gizliliğini ihlal,
 5. Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, verileri gizleme
 6. Devletin güvenliğine karşı suçlar,
 7. Anayasal düzene karşı suçlar,
 8. Milli savunmaya karşı suçlar,
 9. Devlet sırlarına karşı suçlar,
 10. Terörle Mücadele Kanunu’nda yer alan suçlar
 11. İcra İflas Kanunu ve diğer kanunlar uyarınca verilen tazyik hapisleri
 kapsamında verilen mahkumiyetler yeni infaz yasasından faydalanamayacaktır.  Bu suçlar dışındaki suçlardan mahkum olanlar ise ceza indiriminden yaralanacaklardır.
Ayrıca;
0-6 yaş arası çocuğu bulunan kadın hükümlüler ile 70 yaşını bitirmiş hükümlüler için denetimli serbestlik süresi 4 yıl olarak uygulanacaktır. Yani alınan cezanın ½ si hesap edildikten sonra kalan kısımdan diğer hükümlülerde olduğu gibi 3 yıl değil 4 yıl silinecektir.
Bunun dışında kesinleşmiş mahkumiyeti olup kaçak durumda bulunan hükümlüler de işledikleri suç yasa kapsamında ise, yeni infaz yasasından faydalanabileceklerdir. Firariler için özel bir hüküm öngörülmemiştir.
 
Tekrar suç işleyen yani mükerir olan kişiler bakımından ½ oranı uygulanmayacaktır. Ancak cezaevinde geçireceği süre içinden 3 yıl düşülmesi mümkündür. Yani infaz oranın değişmesinden yararlanamayacaklar ancak denetimli serbestlik maddesinden yararlanabileceklerdir. 
1 Temmuz 2016’da önce işlenen suçlara indirim getiren 671 sayılı KHK ile yeni infaz yasası kıyaslandığında yeni infaz yasası daha lehe olduğundan bu tarihten önceki suçlar için de yeni infaz yasası uygulanacaktır.
CEZASI ARTIRILAN ÜÇ SUÇ
Daha önce yasalarımızda yer almayan yeni infaz kanunu ile getirilen bir suç tipi canavarca hisle kasten yaralama suçudur. Diğer nitelikli yaralama hallerinden farklı olarak kasten yaralama canavarca hisle işlenmiş ise ceza bir kat artırılacaktır.
Ayrıca neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama suçunda ölüm meydana gelmiş ise üst had 16 yıldan 18 yıla çıkartılmıştır.
Tefecilik suçunda da hapis cezasının üst haddi 5 yıldan 6 yıla çıkarılmıştır.