Çalışma Alanlarımız

Yabancılar Hukuku
Türkiye stratejik konumu nedeniyle aktif olarak göç alan bir ülkedir. Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayanlar için her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çalışma, ikamet gibi bir takım yasal düzenlemeler bulunmaktadır
ONAL&ONAL ilişkin kanunlar uyarınca; Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlıktan çıkma, gayrimenkul ve miras hukuku, yabancı personelin istihdamı, alınması gereken izinler,  uygulanacak prosedürler gibi yabancılar hukukuna ilişkin her tür sorunun çözümüne dair danışmanlık, takip ve hukuki eylemlerin yerine getirilmesi işini üstlenir.
Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kapsamında incelenmektedir.
Başvuru
Çalışma izni başvuruları ilişkin TC dış temsilciliklerine yapılmakla birlikte, 6 ay süreli ikamet izni bulunan yabancı Türkiye’den online olarak başvurabilir; Türkiye’de bulunan işveren veya temsilci PTT’den alınan e-devlet şifresi ile siteye giriş yapıp formu doldurur ve istenen form ve belgeleri belirtilen süre dahilinde Bakanlığa teslim eder. Aşağıdaki link süreci detaylı anlatmaktadır.