Çalışma Alanlarımız

Uluslararası Ticari Sözleşmeler

Uluslararası ticarette istenen güven ortamının yaratılmasında önemli olan anlaşmazlıkları tamamen veya mümkün olduğunca ortadan kaldırması için bir dayanağa sahip olmaktır. Bu dayanak usulüne uygun ve yazılı olarak taraflarca imzalanmış ticari sözleşmelerdir.

Sözleşmenin bedeli, süresi, hak ve yükümlülükler, tarafların doğru tanınması, taleplerin net biçimde ortaya konması, fesih, sigorta, yasal zorunluluklar veya tercihen eklenmek istenen unsurların önceden net olarak belirlenmesi gibi unsurlar göz ardı edilmemelidir. Yine aynı şekilde imza atanların bu yetkiye sahip olup olmaması sözleşmenin bağlayıcılığını belirleyecektir.

Sözleşme öncesi yasal danışmanlık almak, sürecin yönetiminde yine yardım almak ve imzaları bir avukat gözetiminde atmak işin tamamlanmasında önemlidir.

Onal&Onal olarak her tür ticari olası anlaşmazlığın çözümü için gerekli donanıma sahip bu sözleşmeler için, süreç öncesinde konuya ilişkin danışmanlık ve bu sözleşmelerin görüşülüp hazırlanması hizmetlerimiz arasındadır. Sürecin takibi ulusal ve uluslararası yasalar çerçevesinde usulüne uygun olarak konusunda uzman ve deneyimli Onal-Onal personelince yapılmaktadır.