Çalışma Alanlarımız

Ulusal ve Uluslararası Tahkim Hukuku

 

Tahkim, tarafların, aralarında çıkmış veya çıkabilecek belirli bir konudaki uyuşmazlığı, devletin yargı organları olan mahkemeler yerine “hakem” adı verilen kişiler tarafından çözülmesi için seçtikleri alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından biridir. Taraflar, uyuşmazlığın ortaya çıkmasından önce veya sonrasında yapacakları tahkim anlaşmasıyla veya esas sözleşmeye koyacakları tahkim şartıyla uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesini kararlaştırabilmektedir. Anlaşma veya sözleşmeye konulan tahkim şartıyla mahkemelerin uyuşmazlığı çözme yetkisi kaldırıldığından, taraflardan biri anlaşmaya aykırı olarak devlet mahkemelerinde dava açsa da karşı taraf tahkim ilk itirazında bulunma imkanına sahiptir.

Türk hukukunda ise tahkim, esas olarak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu ve 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda düzenlenmiştir. HMK’nın 407. Maddesinde, HMK hükümlerinin yabancılık unsuru içermeyen ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanabileceği belirtilmiştir. Taşınmaz mallar üzerindeki ayni haklar veya iki tarafın iradelerine tabi olmayan işlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların tahkime elverişli olmadığı öngörülmüştür. Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda ise; yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklarda veya tarafların/hakemlerin seçimi sonucunda Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun uygulanabileceği belirtilmiştir.

Ancak tahkim, taraflara tahkimde uygulanacak hukuku veya kuralları, tahkimin dilini, hakemleri, hakem sayılarını ve tahkim yerini seçebilmelerinde serbestlik sunduğundan taraflar bu hususları kendi aralarında kararlaştırma imkanına sahiptir. Aynı zamanda ticari hayatta önem arzeden birçok husus açısından da tahkimin birçok avantajı bulunmaktadır. Uyuşmazlıkların hız ve gizlilik ile çözülmesi, alanında uzman kişilerin hakem olarak seçilebilmesi ve yargılamada esneklik sağlaması bu avantajlardan bazılarıdır.

Önal&Önal Hukuk Bürosu olarak; tahkim anlaşmalarının hazırlanması, ulusal ve uluslararası tahkim davalarının yürütülmesi,  uluslararası tahkim ve yabancı hakem kararlarının Türk mahkemelerinde tanınması ve tenfizi gibi birçok konuda müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız.