Çalışma Alanlarımız

Rekabet Hukuku
Türk hukukunda esas olarak 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde düzenlenen rekabet hukuku, serbest piyasada rekabetin dengeli bir şekilde uygulanmasını ve piyasadaki hakim teşebbüslerin hakimiyetlerini kötüye kullanmalanı engellemeyi amaçlayan bir hukuk dalıdır. Rekabet hukukunun doğumu ve gelişimi 20. Yüzyılın başlarına dayansa da günümüzdeki ekonomik faaliyetlerin hızı ve kapsamları sebebiyle son yıllarda önemi gittikçe artan bir alan haline gelmiştir.
Kanunun 2. Maddesinde de düzenlendiği üzere; Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde mal ve hizmet piyasalarında faaliyet gösteren ya da bu piyasaları etkileyen her türlü teşebbüsün aralarında yaptığı rekabeti engelleyici, bozucu ve kısıtlayıcı anlaşma, uygulama ve kararlar ile piyasaya hakim olan teşebbüslerin bu hakimiyetlerini kötüye kullanmaları ve rekabeti önemli ölçüde azaltacak birleşme ve devralma niteliğindeki her türlü hukuki işlem ve davranışlar, rekabetin korunmasına yönelik tedbir, tespit, düzenleme ve denetlemeye ilişkin işlemler rekabet hukukunun ve dolayısıyla 4054 sayılı Kanunun kapsamına girmektedir.
Önal&Önal Hukuk Bürosu olarak,
-Rekabet Kurumu’na bildirim ve şikayetlerde bulunulması,
-Marka ve ticaret unvanından kaynaklanan haksız rekabet uyuşmazlıklarının çözümü,
-Mahkemelerde rekabete ilişkin davaların yürütülmesi,
-Şirket birleşmeleri ve devralmalarına ilişkin danışmanlık hizmeti ve sürecin yürütülmesi gibi birçok hususta 35 yılı aşkın tecrübemizle ve her biri alanında uzman avukatlarımızla müvekkellerimize hizmet vermekteyiz.