Çalışma Alanlarımız

İş Hukuku

Günümüzün gelişen piyasa ekonomisi ve ülkemizde büyüyen özel sektör iş ilişkilerinde de büyümeyi ve hukuki uyuşmazlıkları beraberinde getirmiştir. Önal & Önal tarafından danışmanlıkları kapsamında özellikle büyük çaplı şirketlerde ortaya çıkan iş hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda hukuki yardım sağlanmış ve bu hususta ciddi tecrübe edinilmiştir. İş Kazaları ve önlenmesi, İşe iade davaları, haklı nedenle işçinin ya da işverenin iş akdini feshi konularında uygulama yakından takip edilmiş ve etkilenmiştir.