13 Kasım 2018

Yargıtay’ın Görevi Nedir ?

Adli uyuşmazlıkları; insan hakları, evrensel hukuk değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkeleri ışığında, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde eşitlikçi, saydam, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve […]
9 Nisan 2018

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR  KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ

Kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299.maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının […]
17 Mart 2018

HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/11329 K. 2017/1197 T. 28.2.2017 • HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( “Yargı Yolu Bakımından Görevsizliğe” Dair Verilecek Kararla Birlikte Harç Masraf ve […]
12 Ocak 2018

ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Genel Olarak Anonim Şirket Giriş   Kanundaki tanımına göre anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu […]
3 Ocak 2018

İHAM İçtihadında Etkin İç Hukuk Yolu

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Kabul edilebilirlik koşulları” başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Mahkemeye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden […]
18 Aralık 2017

GİZLİ AYIP KAVRAMI VE GİZLİ AYIBI İHBAR SÜRESİ

Ayıp kavramı hukukta bir malın olağan özelliklerinde eksiklik bulunması halini tanımlamak için kullanılır. Gizli ayıp ise ilk bakışta fark edilemeyen eksiklik olarak tanımlanabilir. Bununla birlikte satıcının […]
7 Aralık 2017

KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA UYUŞMAZLIĞINDA  GÖREVLİ YARGI KOLU

Başlıkta belirtilen kavram ve kurumu kısaca tanımlamak gerekirse şunu diyebiliriz: Kamulaştırma yetkisine sahip bir idare, Anayasa ve yasalara uygun bir işlem oluşturmaksızın, bir kimsenin taşınmaz malına […]
5 Aralık 2017

MARKA HUKUKU

GENEL OLARAK MARKA Tanım Marka, 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 5. maddesinde bir teşebbüsün mal ve hizmetlerini başka bir teşebbüsün mal ve hizmetlerinden […]
30 Kasım 2017

REKABETİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN M. 4 ANLAMINDA REKABETİ SINIRLAYICI ANLAŞMALAR, UYUMLU EYLEMLER VE KARARLAR

Rekabet hukuku uygulanması bakımından diğer hukuk disiplinlerinden biraz farklıdır. Rekabet hukuku vaka hukukudur yani bir anlamda içtihat hukuku olduğu da söylenebilir. Adam Smith’e göre rekabet; teşebbüslerin […]
28 Kasım 2017

VERGİ YOKLAMA TUTANAĞININ HUKUKİ MAHİYETİ VE (7) GÜN KURALI

ilindiği gibi yoklama işlemleri  vergi dairesi  tarafından, yoklama memuru  eli ile yerine getirilmek zorundadır.  213 sayılı VUK’nun  127. maddesi hükmüne göre yoklamadan  maksat, mükellefleri ve mükellefiyetle ilgili  maddi olayları, kayıtları  ve mevzuları araştırmak ve […]
21 Eylül 2017

Avukat peşine düştü tacizci cezasını buldu

ANKARA’da yanında çalışan kadının metroda taciz edilmesi üzerine Avukat Erendiz Önal, dedektif gibi çalışarak bir gün sonra yakaladığı tacizciyi mahkûm ettirdi. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında gerçekleşen […]
21 Eylül 2017

Erzincanspor’a ‘kazara’ 1.4 milyon liralık icra – 01 ŞUBAT 2011

Kırıkkale’nin Delice İlçesi Asliye Hukuk Mahkemesi, Erzincanspor Kulübünü, 21 Şubat 1997 tarihinde trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Cumhur Alan’ın ailesine 300 bin lira tazminat ödemeye mahkûm […]