ONAL&ONAL Hukuk Bürosu Erendiz ÖNAL tarafından 1986 yılında Ankarada kurulmuştur.

ONAL&ONAL hukuk sektörüne yön veren, alanında saygın bir yere sahip, lider bir firmadır. Meslek yaşamında birçok hukuki uyuşmazlığın çözümüne katkıda bulunan Erendiz ÖNAL tarafından Ankara'da 1986 yılında kurulmuştur ve bu uzun yıllar zarfında hukuki çevrelerde edindiği bilgi birikimini, deneyimini ve stratejik görüş gücünü kendine rehber edinmiştir.

Müvekkil portföyü:
1986 yılından beri ticari, endüstriyel ve finansal kurumlara danışmanlık yapmaktadır ve müvekkilleri arasında firmalar, çokuluslu şirketler, finansal ve endüstriyel kurumlar, profesyonel ortaklıklar, ticari birlikler ve bireyler vardır. Müşteri portföyü arasında yerli ve yabancı menşeli müvekkilleri bulunur. Müvekillerinin uluslararası ve yerel ihtiyaçlarına kültürel, sosyal ve hukuki farklılıklara duyarlı, tutarlı ve güvenilir şekilde cevap verebilecek bilgi ve kaynaklara sahiptir.

Hukuk dalları:
ONAL&ONAL; Şirketler Hukuku, Ticaret Hukuku, Fikri ve Sınai Haklar Hukuku ve Sözleşmeler Hukuku alanlarında danışmanlıktan avukatlığa tüm hukuki hizmetleri veren bilgili ve deneyimli bir hukuk bürosudur.

Şirket Kuruluşu:
ONAL&ONAL müvekkillerine Türkiye’de en iyi nasıl şirket kurulacağı konusunda ve benzer şekilde şirketin gelişimi için gerekli sözleşmelerin (leasing, satış ve teknik destek sözleşmesi, lisans, iş sözleşmeleri, alt sözleşmeler ve dağıtıcılık sözleşmeleri gibi) yazımı ve müzakeresi hususlarında da destek olmaktadır.

Hizmetler ve kalitesi:
Danışmanlık hizmetleri, davaların takibi ve arabuluculuk, uzlaştırma gibi alternatif çözüm yolları bulmak hizmetleri arasındadır ve hizmet kalitesini de zaman ve nakit kaybına uğratmadan müvekkillerinin beklentilerine en uygun ve en etkin çözümleri üreterek, doğru stratejiyle hareket edip sonuca ulaşarak ve tüm bunları bütçe dostu servis anlayışı çerçevesinde gerçekleştirerek belirler.

Kadro:
Donanımlı, deneyimli ve uzman kadrosuyla birlikte; tercüme, finans, teknik, bilim ve benzeri gerek duyulan tüm alanlarda profesyonellerden alınan destek bu iş kalitesini yükseltmektedir.

ONAL&ONAL Hukuk Bürosu güncel mevzuat ve yüksek yargı kararlarını yakından takip etmekte ve geliştirdiği hukuki çözümlerle hukukun gelişimine ve yeni içtihatların oluşmasına katkı sağlamaktadır. Ezberci çözüm yollarına ve klasik avukatlığa alışmış, alternatif ve yaratıcı bakış açıları geliştiremeyenler tarafından çözümü olmadığı belirtilen pek çok hukuki sorun büromuz tarafından olumlu bir biçimde neticelendirilmiş, umutsuzluğa mahkum olmuş pek çok müvekkilimiz, haklı oldukları halde sonuçsuz kalacağına inandırıldıkları hukuki girişimlerden bizim sayemizde adalete ulaşarak çıkmışlardır.

Hukuk Büromuz hukuku: haklı olanın hakkını araması ve hakkına kavuşması sanatı olarak görmektedir. Haklı olan, haksızlığa uğramış olan müvekkillerimizin çözümsüzlük ve umutsuzluk içinde bırakılmalarını, sorunun yüzeysel biçimde geçiştirilip insanların adaletsizliğe mahkum edilmesini sıradanlaştırmış bir hukuk düzenini kabullenmeyen hukuk büromuz, adaleti arayan ve mutlaka bulan bir anlayışa ve eyleme sahiptir.
Örnek olarak;
Firmamız Miras Hukuku konusunda bir çok başarıya imza atmıştır; kesinlikle iptal edilemeyeceği pek çok kişi ve kurum tarafından müvekkillerimize söylenmiş vasiyetnameler, akılcı hukuki çözümler ile açılan davalar sonunda iptal edilmiş ve tarafımızca açılan davalar sonucunda Yargıtay tarafından yeni içtihatlar oluşturulmuştur.
Erendiz Onal’ın tazminat hukuku alanında elde ettiği başarılar basında defalarca yer almıştır ve söz konusu tazminatlarla Türkiye’de ilk olma özelliğine sahiptir. Tazminat Hukuku’na ilişkin olarak; PTT’nin kargoyu kaybetmesi sonucunda oluşan büyük mağduriyet karşısında, sadece posta ücretini ödemeyi vaat eden ve müvekkillerimize bürokrasinin paslı çarklarını gösteren idareye karşı açtığımız davalar ile kargonun kaybolması sonucunda oluşan büyük mağduriyetten doğan tazminatın ödetilmesi sağlanmıştır. Bu konuda da Yargıtay Hukuk Tarihimizde ilk olacak içtihada imza atmıştır.

ONALPATENT:

ONAL&ONAL ‘ın Fikri Mülkiyet kapsamında yürüttüğü yasal danışmanlık ve icra faaliyetlerindeki yoğunluğun artması ile gereksinim sonucu bünyesi altında ONALPATENT IP kurulmuştur. ONALPATENT IP, WIPO tecrübesine ve 150 ülkede alanında uzman güvenilir yerel ortaklara sahip olan ve Fikri Mülkiyet sürecinin tamamını başarıya yönetebilen ender firmalardan biridir ve hukuki sürecin tamamına olan hakimiyeti hedefe ulaşmayı kolaylaştırmaktadır.
Aynı zamanda Patent ve Marka Vekilleri Derneği (PEM) ve Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği (LES)‘nin etkin bir üyesidir. Üyesi olduğu dernek faaliyetlerine katılarak ve Fikri Mülkiyete ilişkin gelişmeleri bizzat takip ederek aktif olarak gündemin içinde yer almaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

İletişim