Yabancılar Hukuku

Türkiye  Stratejik konumu nedeniyle  aktif olarak göç alan bir  ülkedir. Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayanlar için her ülkede olduğu gibi Türkiye’de de çalışma, ikamet gibi bir takım yasal düzenlemeler bulunmaktadır

ONAL&ONAL ilişkin kanunlar uyarınca; Türk vatandaşlığı başvurusunda bulunma, oturma izni, çalışma izni, vatandaşlıktan çıkma, gayrimenkul ve miras hukuku, yabancı personelin istihdamı, alınması gereken izinler,  uygulanacak prosedürler gibi yabancılar hukukuna ilişkin her tür sorunun çözümüne dair danışmanlık, takip ve hukuki eylemlerin yerine getirilmesi işini üstlenir.

Yabancıların Türkiye’ye girişleri ve ikamet izinleri 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve İçişleri Bakanlığı’na bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kapsamında incelenmektedir.

Aşağıda başvuru için gerekli şartlar verilmiştir;

6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda yapılan değişiklik

Çalışma izni ve muafiyetlerine yönelik olarak uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülüklerin yeniden düzenlenmesi amacıyla 6735 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiştir. 6458 Sayılı Kanunun 3, 21, 27, 31, 33, 34, 36, 38, 41 ve 105. maddelerinde yapılan değişikliklerle;   “İkamet izni başvurularının yetkili aracı kurumlarca da yapılabilmesi”, “çalışma izni süresi kadar ikamet izni harcının tahsil edilmesi ibaresinin kaldırılması” gibi bir takım değişikliklere gidilmiştir.

Yapılan değişiklikler

http://www.goc.gov.tr/files/files/Kanunda%20Yap%C4%B1lan%20De%C4%9Fi%C5%9Fiklikler.pdf

 

Bu bağlamda;

……………………………………………………………………………………………………………..

Çalışma İzni

Başvuru

Çalışma izni başvuruları ilişkin TC dış temsilciliklerine yapılmakla birlikte, 6 ay süreli ikamet izni bulunan yabancı Türkiye’den online olarak başvurabilir; Türkiye’de bulunan işveren veya temsilci PTT’den alınan e-devlet şifresi ile siteye giriş yapıp formu doldurur ve istenen form ve belgeleri belirtilen süre dahilinde Bakanlığa teslim eder. Aşağıdaki link süreci detaylı anlatmaktadır.

http://www.calismaizni.gov.tr/html/yabanci-calisma-izni-basvurusu-nasil-yapilir/