Genel

25 Şubat 2019

COĞRAFİ İŞARET

Coğrafi işaret, belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özellikleri itibariyle coğrafi kaynağına atfedilebilen bir bölgeyi işaret eden sınai […]
21 Eylül 2017

SINAİ MÜLKİYET KANUNU

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 KANUN SINAİ MÜLKİYET KANUNU Kanun No. 6769 Kabul Tarihi:22/12/2016 BAŞLANGIÇ HÜKÜMLERİ Amaç, Kapsam, Tanımlar ve Korumadan Yararlanacak […]