ÖNAL&ÖNAL HUKUK BÜROSU olarak çalışma alanlarımız aşağıdakiler gibidir...
- Şirketler Hukuku ve Kurumsal Müşavirlik

- Yabancılar Hukuku

- Tazminat Hukuku

- Sözleşmeler Hukuku

- Uluslararası Ticari Sözleşmeler

- İflas ve İcra Hukuku

- İş Hukuku

- Medya ve İletişim Hukuku

- Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku

- Vergi Hukuku

- Rekabet Hukuku
- Banka Hukuku

- Sermaye Piyasası Hukuku

- Gayrimenkul Hukuku

- Aile Hukuku

- Bilişim Hukuku

- Spor Hukuku

- Yabancı Sermaye Hukuku

- Ulusal ve Uluslararası Tahkim Hukuku

- Eşya Hukuku

- Miras Hukuku

- Tanıma ve Tenfiz

Bize Ulaşın

İletişim