Av.Erendiz Önal

1959 Lüleburgaz doğumludur. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1985 yılında mezun olmuştur. 28 yıllık meslek yaşamında pek çok hukuki ihtilafın çözümünde görev almıştır. Önal Hukuk Bürosu’nun kurucusudur. Evli ve 3 çocukludur. İngilizce bilir. Halen Ankara Barosu Binicilik Kulübü Başkanı ve Başkent Binicilik Kulübü şeref üyesi ve yönetim kurulu üyesidir.

Av. Erendiz Önal özellikle şirketler hukukunda engin tecrübe sahibidir. Kendisi ağırlıklı olarak şirketlere danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Ayrıca, kendisinin tazminat hukukundaki başarıları bir çok kez basında yer almıştır. Borçlar hukuku alanında; haksız fiille sebep olunan zararların tazmini, adam çalıştıranın sorumluluğu, ayıplı malların teslimi, sözleşmeye aykırılıktan kaynaklanan davalar ; Şirketler hukuku alanında; şirket kuruluşu, şirketlerin işleyişi sırasında hukuki danışmanlık hizmeti, Şirket esas sözleşmeleri, şirketlerin birleşme, bölünme ve tür değiştirme durumlarında esas sözleşme değişikleri, miras hukuku alanında; muris muvazaası nedeniyle tapu iptal davası , mirasçılıktan çıkarma, vasiyet düzenleme , vasiyet iptali; eşya hukuku alanında; izaleyi şuyu davası, el atmanın önlenmesi, ecrimisil davası takibi Av.Erendiz Önal ‘ın bu alanlardaki faaliyetlerinin bir kısmıdır.

Üye olduğu topluluklar ;
• Ankara Barosu
• Ankara Barosu Binicilik Kulübü
• Başkent Binicilik Kulübü

Uzmanlık Alanları ;
• Ticaret Hukuku
• Şirketler Hukuku
• İflas Hukuku
• Ceza Hukuku
• Borçlar Hukuku
• Tazminat Hukuku
• İdare Hukuku
• Eşya Hukuku
• Miras Hukuku
• Vergi Hukuku
• Yabancılar Hukuku
• Enerji Hukuku
• Rekabet Hukuku
• Sektörler
• Turizm
• Petrol
• Tekstil
• Endüstri
• İnşaat
• Gıda