admin

25 Şubat 2019

COĞRAFİ İŞARET

Coğrafi işaret, belirli bir bölgeden kaynaklanan bir ürünü tanımlayan ya da kalitesi, ünü veya diğer karakteristik özellikleri itibariyle coğrafi kaynağına atfedilebilen bir bölgeyi işaret eden sınai […]
13 Kasım 2018

Yargıtay’ın Görevi Nedir ?

Adli uyuşmazlıkları; insan hakları, evrensel hukuk değerleri ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın temel ilkeleri ışığında, toplumun adalet duygusunu tatmin edecek şekilde eşitlikçi, saydam, tarafsız, bağımsız, güvenilir ve […]
13 Kasım 2018

Tüketici aracın pert olduğunu araştırmak zorunda değildir

  Yargıtay  Tüketicinin pert(kullanılmaz , yitik hale  gelmiş )  araçla ilgili açtığı  davada  tüketiciyi haklı bularak,   zararın tazmini için satış  bedelinden uygun miktarda indirim istenebileceğine karar verdi. Davacı-Tüketici ; internet ilanlarından görüp beğendiği bir […]
19 Eylül 2018

Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan 106 sayılı kararla yabancıların Türkiye vatandaşlığına geçişiyle ilgili bazı düzenlemeler değiştirildi. Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için öngörülen sabit sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 […]
31 Mayıs 2018

Telif Hakları konusunda ortaya çıkan yeni kavramlar

Endüstri 4.0 Endüstrileşme sürecinin 4. dönemini başlatacağı düşünülen, yeni bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen stratejiler. 3. dönemde üretim süreçleri mekanik, elektronik ve dijital […]
9 Nisan 2018

6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR  KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ

Kira sözleşmesi 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 299.maddesinde şu şekilde tanımlanmaktadır: “Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının […]
17 Mart 2018

HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ

T.C. YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ E. 2016/11329 K. 2017/1197 T. 28.2.2017 • HAKSIZ EYLEM NEDENİ İLE MADDİ TAZMİNAT İSTEMİ ( “Yargı Yolu Bakımından Görevsizliğe” Dair Verilecek Kararla Birlikte Harç Masraf ve […]
12 Ocak 2018

ANONİM ŞİRKETTE TOPLANTI VE KARAR NİSAPLARI

Genel Olarak Anonim Şirket Giriş   Kanundaki tanımına göre anonim şirket; sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız şirket tüzel kişiliğinin kendi malvarlığıyla sorumlu […]
3 Ocak 2018

İHAM İçtihadında Etkin İç Hukuk Yolu

İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi’nin “Kabul edilebilirlik koşulları” başlıklı 35. maddesinin birinci fıkrasına göre; “Mahkemeye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden […]