6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR  KANUNU KİRA SÖZLEŞMESİ
9 Nisan 2018
Türkiye vatandaşlığına hak kazanmak için sermaye tutarı 2 milyon dolardan 500 bin dolara indirildi. Asgari taşınmaz bedeli de 1 milyon dolardan 250 bin dolara çekildi.
19 Eylül 2018

Endüstri 4.0

Endüstrileşme sürecinin 4. dönemini başlatacağı düşünülen, yeni bilişim teknolojileri ile endüstriyi bir araya getirmeyi hedefleyen stratejiler.

3. dönemde üretim süreçleri mekanik, elektronik ve dijital teknolojilerin kullanıldığı sağlayacak programlanabilir makinalarla yapılmaktadır.

Endüstri 4.0 stratejileri çerçevesinde endüstri ile buluşması planlanan bilişim teknolojisi ürünlerinin yapısı beşeri ve entelektüel sermaye birikimini gerektirir.

Yeni dönemin bilişim teknolojileri ürünleri iki ana bileşende toplanabilir

 

Yeni nesil işletim sistemleri ve yazılımları ve yeni nesil donanım.

Bugün kullanılan donanımlara kıyasla daha az maliyetli, enerji tasarruflu, çevre dostu ve aynı zamanda güvenilir donanımlar ve bu donanımları çalıştıracak kaynak ve bellek açısından tasarruflu işletim sistemleri ve yazılımlar.

Cihaz Tabanlı İnternet (Internet of Things-IoT)

Var olan tüm cihazların birbiri ile iletişim halinde olabildiği, her araca bütünleştirilecektir, alıcı (sensor) ve işleticilerle donatılmış, internet bağlantılı sistemler.

Yeni ürünlerin standardizasyon ve patentlenme zorunluluğu ve zorluğu karşısında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde protokoller geliştirilmektedir.

Entelektüel sermaye üretim için en önemli faktör hatta çoğu durumda ürünün kendisidir. Bu nedenle patentlenme ve standardizasyon çalışmaları, sektörün ihtiyacı olan fikri mülkiyet haklarını korumakta yetersiz kalmaktadır.

Siber-Fiziksel Sistemler olarak da adlandırılan, öğrenebilen ve adapte olabilen bu sistemlerin makinelerde kullanılması ile oluşturulan ‘akıllı fabrikalar’ sayesinde

Üretim süresi, maliyetler ve kullanılan enerji miktarı azalacak, üretim miktarı ve kalitesi artacaktır. Üretimde getireceği düşük maliyetler ile firmaların ve ülkelerin rekabet gücüne getireceği katkı tartışılamaz.

Yeni sistemlerin klasik üretim biçimlerinde ya da basit üretim hattında kullanılan işgücüne duyulan ihtiyacı azalacak, yeni sistemlerde üretim yapabilecek işgücüne ihtiyaç artacaktır.

Yeni teknolojileri üretecek işgücü için yeni bir eğitim anlayışına ihtiyaç oluşmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir